En bild säger mer än tusen ord

HMS Carlskronas insats i Operation Atalanta börjar gå mot sitt slut. Uppdragen som fartyget genomfört hittills har till stor del varit riktade mot underrättelseinhämtning längs Somalias kust. Sedan några veckor genomför HMS Carlskrona ett metodförsök där en bildtolk från F21 har varit med ombord.

Fototolken har datorerna som arbetsredskap vid analysering av bilder. Foto: Anders Kallin
Chefen för ME03 Kommendörkapten Mathias Jansson. Foto: Anna Norén/ Combat Camera
Ombord är kameran en av sensorerna. Foto: Anders Kallin
Helikoptern flyger två till tre pass per dag och specialisten ombord tar upp till 1000 bilder per pass. Foto: Anders Kallin

Av alla Carlskronas sensorer är kameran en av de viktigaste. Från helikoptern, signalmatrosen eller Combat Camera tas en mängd bilder som måste sammanställas och analyseras. Det kan vara små detaljer som tillsammans kan vara avgörande för ett beslut om en åtgärd. Rapporter skrivs efter varje flygning eller händelse där bilder över ett område eller fartyg i stort sett alltid kompletterar texten.

Under ett normalt flygpass som Carlskronas helikopter genomför tas ibland upp till 1000 bilder som ska analyseras och tolkas. Bildunderrättelsetjänsten har blivit en naturlig del av uppdragen som ME03 genomfört hittills under Operation Atalanta.

–Det bildtolken framförallt har bidragit med är sättet att tolka bilden. Vi har också ökat kvalitén och minskat tiden för de rapporter som vi skickar till högre chef, säger chefen för ME03 Mathias Jansson.

Ökad kunskap med bildtolk ombord

Det är första gången som en bildtolk från flygvapnet har placerats på ett fartyg i en insats. Med sin kunskap och erfarenhet från att också ha deltagit i flygvapnets insats i Libyen 2011 så ser han att det inte är så stor skillnad i att tolka en bild tagen från ett flygplan eller ett fartyg.

– Metodmässigt arbetar jag på samma sätt oavsett vilken sensor som har tagit bilden. Det handlar om att hitta den information i bilden som kan vara avgörande så att en högre chef kan fatta rätt beslut, säger bildtolken.

Viljan ombord att ta till sig kunskapen om vad en bildtolk kan leverera har varit väldigt stor. Rapporterna som Carlskrona nu skriver har fått ett ökat mervärde och fartygets fotografer har utvecklat sin förmåga att ta bilder på ett sätt som gör bildtolkens arbete enklare. 

Anders Kallin