Övning mellan gränserna

Under drygt två veckor har enheter ur Amfibieregementet deltagit på den finska regionala stridsövningen JOTU-13. Övningen har omfattat cirka 2200 soldater, officerare och annan personal från den finska marinen och armén. Närmare ett hundratal personer från Amfibieregementet har deltagit med tillhörande fartyg och båtar.

Finska och svenska båtar sida vid sida Foto: Kustjägarkompaniet/Försvarsmakten

Övningen har varit slutövning för de finska beväringar som avslutar sin utbildning i juni. En av målsättningarna med övningen har också varit att öva och förbättra samarbetet mellan den finska marinen och armén och inte minst att samöva med svenska enheter.
För det svenska deltagande har ett av syftena varit att fortsätta den sedan länge påbörjade samarbetet mellan andra amfibiebataljonen och Nylandsbrigad. Redan i början på 2000-talet inleddes ett samarbete i en liten skala mellan de två förbanden som genom åren har utvecklats allt mer. Från början handlade det mest om utbyte främst mellan det svenska kustjägarkompaniet och den finska motsvarigheten, de senaste åren har utvecklingen omfattat hela förbanden, det vill säga att allt från logistik till rena stridsmoment har utvecklats och övats.


Under JOTU-13, har förbanden övat både på land såväl som ute i skärgården, de har rört sig längs kusten från Hangö i söder och norrut mot Helsingfors, där slutstriden skulle ske. Olika moment har övats i olika typer av terräng och miljöer, det har varit allt ifrån stridsmoment inne i samhällen och hamnområden, såväl som sjukvårdsmoment.