Medicinalreservofficerare examinerade

Som de har kämpat, de 23 nyutexaminerade medicinalreservofficerarna vid Försvarsmedicincentrum. Sedan hösten 2012 har de målinriktat jobbat med siktet inställt på en reservofficersexamen.

Kurschefen, major Joachim Renås och plutonchefen löjtnant Jens Parnevall har ägnat mycket tid och kraft för att göra dem till duktiga soldater/sjömän. Stridsteknik och hantering av olika skjutvapen har varvats med orderträning och användande av olika sambandsmedel, allt för att öka den fältmässiga förmågan hos kadetterna.

Stor vikt har lagts vid att ge de nya fänrikarna en solid grund inom ledarskapsområdet. Därför har de genomgått kursen ”Utvecklande ledarskap”, en kurs som tagits fram av Försvarshögskolan och som nu används allt mer inom såväl den offentliga sektorn som i näringslivet. Inom det militärmedicinska området har deltagarna också utvecklats genom deltagande i kurser som Battlefield Advanced Trauma Life Support och Military Major Incident Medical Management and Support.

Fredagen den 31 maj var det så dags för examen. I Älvsborgs kyrka i Göteborg hade kadetter, anhöriga och kollegor både i och utom Försvarsmakten samlats. Från Högkvarteret deltog logistikchefen, generalmajor Bengt Andersson och överstelöjtnant Bertil Starfelt vid Insatsstaben.

I kyrkan bidrog en sextett ur Hemvärnets musikkår i Göteborg med välpassande mässingsmusik och utanför sken solen ikapp med de blivande fänrikarna. I sitt tal till kadetterna tryckte chefen för Försvarsmedicincentrum, överste Leif Härdig, på vikten av att kunna fungera väl i fält eller till sjöss. Han pekade också på det nödvändiga i att alltid ställa höga etiska krav på sina beslut med tanke på de extraordinära effekter som militär verksamhet kan medföra.

Bland de 23 nyutexaminerade fanns både läkare, sjuksköterskor, veterinärer, miljö- och hälsoskyddsinspektör och tandläkare. För en del av dem är den militära framtiden redan utstakad. För fänrik Ylva Lindström, som till vardags är ST-läkare inom kirurgi, var det redan klart att hon kommer att tillhöra marinen. Som ett bevis på detta överlämnade kommendörkapten Jan Sigurdsson från fjärde sjöstridsflottiljen gradbeteckningarna till henne.

En annan som också vet vad hon skall göra är fänrik Charlotta Englund. Hon har en bakgrund som operationssjuksköterska och jobbar redan på första sjukhuskompaniet  på Försvarsmedicincentrum.
– Det här har varit en mycket bra utbildning. Vi började med att bli duktigare som soldater för att sedan trappa upp utbildningen mot stabsnivån. Det här är en utbildning som har gett mig en mycket större förståelse för de militära kraven på sjukvården, sa Charlotta Englund.

Det var en synbart nöjd kursledning som såg sina adepter lämna kyrkan på väg mot en parallellkarriär i Försvarsmakten.
– Både jag och plutonchefen skulle inte tveka att jobba med er i en oroshärd, nationellt som internationellt, och vi skulle tryggt lägga våra liv i era händer både vad det gäller era medicinska kunskaper men också er militära förmåga, sa kurschefen, major Joachim Renås till sina adepter.

Ett bättre betyg kan man inte få av sin kurschef.