Medalj för insatser i Kongo – över femtio år senare

Under en tågeskort den 10 januari 1961 i närheten av Bukama i Kongo utsattes det tåg som södertäljebon Lennart Lundgren var satt att skydda för ett eldöverfall. Den 20 juni 2013 fick han ta emot Försvarsmaktens medalj Sårad i Strid i silver, för skadorna han fick vid striden.

Från vänster: Lars Fransen, plutonskamrat , Karl-Olof Fransson, Kongoveteranerna, Daniel Sandberg, veteranavdelningen, Lennart Lundgren, Anders Stach, chef för veteranavdelningen. Foto: Foto: Privat

Lennart Lundgren träffades av flera olika projektiler, bland annat i bröstkorgen. En av projektilerna punkterade stora kroppspulsådern och det var endast genom ett föredömligt omhändertagande hans liv kunde räddas. Medaljen delades ut av brigadgeneral Klas Eksell i Lennart Lundgrens hem.

Beslut om utdelning har fattats av överbefälhavare general Sverker Göranson, och medaljen som funnits sedan 2011 är en del av regeringens nya veteranpolitik och den stora satsning på omhändertagande av personal som tjänstgjort utomlands som Försvarsmakten gjort de senaste åren.