Luftvärnet skyddade Stockholm i dubbel bemärkelse

En stor NATO-konferens på ÖB-nivå genomfördes sista veckan i juni i Stockholm. Med stöd av förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet hade Polisen i Stockholms län begärt stöd av Försvarsmakten avseende vissa förmågor, en av dessa förmågor var luftrumsövervakning över centrala Stockholm.

Militärpolismotorcyklar eskorterar UndE 23 vid omgruppering. Foto: Bo Hansson/Försvarsmakten
Vaktavlösning på slottet. Foto: Bo Hansson/Försvarsmakten

Uppgiften löstes med tre radarstationer ur 61:a luftvärnsbataljon som dygnet runt levererade en lokal luftlägesbild som beslutsunderlag till Polisen.

Överstelöjtnant Torbjörn Engelkes på militärregion mitt som samordnade Försvarsmaktens stöd, var mycket nöjd med den förmåga som luftvärnet levererade. 
– Att understödja Polisen med olika förmågor ur Försvarsmakten ger tillfälle till samverkan med andra myndigheter samt internt Försvarsmakten. Luftvärnet har tillsammans med polisens helikoptrar upptäckt och identifierat allt från luftballonger till mindre flygfarkoster över centrala Stockholm, sa Engelkes. 

Även insatsledaren för polisens helikoptrar, Rickard Henningsson, var mycket imponerad av den förmåga som luftvärnets radarstationer levererade.
– Radarstationerna ger oss en möjlighet att tidigt kunna utesluta hot mot skyddsobjektet, samtidigt som våra helikoptrar kan stötta med visuell identifiering av farkoster, berättade Henningsson.

24:e hemvärnsbataljonen bevakade radarstationerna med ett av insatskompanierna. Platserna där radarstationerna stod var tillfälliga skyddsobjekt som Länsstyrelsen beslutat om. Stockholm stad tog beslut om grupperingsplatser och tillstånd att framföra radarstationerna på gångstigar. Militärpolisen ledsagade alla förflyttningar av radarstationerna med motorcykelordonnanser som banade väg i ett trafiktätt Stockholm.

Samtidigt som konferensen pågick gick 61:a luftvärnsbataljonen, med stöd av 62:a luftvärnsbataljonen och Försvarsmaktens tekniska skola, på högvaktstjänstgöring onsdagen den 26 juni. Avgående förband var Livgardet. En lyckad pågång, inför stor publik, ackompanjerades av Arméns musikpluton och Stockholm bevakades av 61:a luftvärnsbataljonen i dubbel bemärkelse.

Bo Hansson