HV-Patrull har startat

För första gången på 24 år genomförs en patrulltävling för hemvärnet. De fyrtio hemvärnsbataljonerna har bjudits in att skicka ett fyrmannalag var till tävlingen. Sannahedsbataljonen (Örebro) skickade fyra tjejer – alla ur samma pluton.

Två soldater ur 2:a plutonen, grenadjärkompaniet, Sannahedsbataljon är först ut på sjukvårdsmomentet. Foto: Nemo Stjernström/Hemvärnet

Tävlingen genomförs under två dygn och inleddes med sjukvårdsmoment. Transport av den skadade genom hinder samt taktiskt omhändertagande av skadad (TOS). Stridshinderbana, orientering, skytte och snabbmarsch är några av de grenar som väntar. Under tävlingens sista dag passar Hemvärnets stridsskola på att fira 70-årsjubiléum med stor grillfest för 300 gäster. Följ tävlingen på Hemvärnets stridsskola på Facebook.