Hertigen av Västergötland besökte Halland

När ubåten Halland var på väg till Stockholm för att visa upp sig för allmänheten och delta i Marinens dag kom en speciell gäst ombord. Prins Daniel, hertigen av Västergötland, embarkerade ubåten mitt ute till sjöss. Under några timmar fick Prins Daniel möjligheten att uppleva livet ombord på en ubåt.

Prins Daniel kör upp periskopet för att göra en observation mot ett fartyg på ytan. Foto: Marcus Dansarie/Försvarsmakten
Prinsen prövar att själv styra fartyget i både djup- och sidled under handledning av förste sergeant Hampus Ledskog.
Prinsen prövar att själv styra fartyget i både djup- och sidled under handledning av förste sergeant Hampus Ledskog. Foto: Marcus Dansarie/Försvarsmakten
Prinsen prövar att själv styra fartyget i både djup- och sidled under handledning av förste sergeant Hampus Ledskog. Foto: Marcus Dansarie/Försvarsmakten

Prinsen mötte upp ubåten till sjöss och fick chansen att prova på livet som ubåtsman under ett par timmar. Ubåten är ett komplext system som kräver god förståelse för helheten av både tekniker och operatörer vilket Prinsen fick erfara ombord.

Efter en rundtur i ubåtens olika delar var Prins Daniel med i manöverrummet under dykning. Därefter fick Prinsen själv styra ubåten. Eftersom operatören styr fartyget i tre dimensioner samtidigt gäller det att hela tiden ligga steget före och varje inombords förflyttning i långskeppsled måste kompenseras av den som styr.

– Att det är en stor upplevelse är ett passande ord. Det är spännande att se hur samspelet ombord fungerar, hur alla har sin plats och uppgift där slarv inte hör hemma. Det känns otroligt att få ha varit med och styrt en farkost som väger 1500 ton, säger Prins Daniel.