Flygblad från ovan

Vissa områden i provinsen Samangang är svårtillgängliga. Det är en provins som Sverige arbetar i tillsammans med partnernationer. Uppdraget är bland annat att försöka få talibaner och kriminella att lägga ned sina vapen. Det görs exempelvis genom att påverka dem med kommunikation snarare än traditionell militär verksamhet.

En amerikansk Black Hawk kör psyopsteamet till de svårtillgängliga delarna av provinsen Samangang som ingår det område Nordic-Baltic TSU arbetar i. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Vissa byar nås lättast och säkrast med helikopter. Dessutom är det snabbaste sättet att distribuera flygblad.
Vissa byar nås lättast och säkrast med helikopter. Dessutom är det snabbaste sättet att distribuera flygblad. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Mindre byar är i det närmaste ”gömda” i dalgångarna och utmärkta tillhåll för talibaner och kriminella.
Mindre byar är i det närmaste ”gömda” i dalgångarna och utmärkta tillhåll för talibaner och kriminella. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Informationen i flygbladen varierar. Från uppmaningar om att tipsa de internationella styrkorna om kriminalitet till mer aggressiva varianter riktade direkt till de kriminella.
Informationen i flygbladen varierar. Från uppmaningar om att tipsa de internationella styrkorna om kriminalitet till mer aggressiva varianter riktade direkt till de kriminella. Foto: Försvarsmakten
Vissa byar nås lättast och säkrast med helikopter. Dessutom är det snabbaste sättet att distribuera flygblad. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Mindre byar är i det närmaste ”gömda” i dalgångarna och utmärkta tillhåll för talibaner och kriminella. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Informationen i flygbladen varierar. Från uppmaningar om att tipsa de internationella styrkorna om kriminalitet till mer aggressiva varianter riktade direkt till de kriminella. Foto: Försvarsmakten

Eftersom både Samangan- och Balkh-provinserna består av höga berg och svåråtkomliga dalar där talibaner har egna tillhåll kan det vara svårt att nå dem. Därför har personal från psyopsfunktionen (psykologiska operationer) släppt flygblad över området.

Flygbladen kan innehålla allt från uppmaningar till lokalbefolkningen att ringa ett tipsnummer om de ser kriminell verksamhet, till information åt talibaner om något av de avhopparprogram som drivs av den afghanska regeringen.

Alla är inte med i rörelsen av övertygelse utan många drivs istället av fattigdom. Talibanerna betalar ofta den som går med eller hjälper till att genomföra attacker mot lokal polis eller den afghanska armén. Annan information på flygbladen kan gå ut på att stärka förtroendet för de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Med helikopter når man ställen i oländig terräng eller där säkerhetsläget är så instabilt att man ogärna använder vägar. Dessutom sprids informationen snabbt och över ett stort område. Personal från psyopsfunktionen talar om för piloten var han eller hon vill att flygbladen ska landa. Efter att flygbladen släppts kontrollerar piloten att de hamnat rätt innan man åker till nästa område eller by och gör om processen. Det låter enkelt men tidigare släpp av flygblad har visat sig effektiva, bland annat i områden några mil väster och söder om Mazar-e-Sharif. Det är oroliga områden där talibanerna tar ut illegala skatter av befolkningen som till största del lever av jordbruk. Den som har svårt att betala utsätts ofta för hot.

En psyopsofficer från tidigare förband i Afghanistan berättar att insatser med flygblad från helikopter har gett viktig information via tips. Det har lett till att de afghanska säkerhetsstyrkorna har kunnat gripa kriminella inom det område som NB TSU verkar inom.