Fienden slagen på heden Bataljonstridsgruppen på G!

Den luftlandsatta fienden är slagen på Revingehed och de som försökte landstiga på Skånes stränder kastades tillbaka i havet vid Ravlunda på Österlen. Det är resultatet av tidigare veckors intensiva övningsverkamhet i Skåne.

Bekämplningsbefälet, löjtnant Sofia Elmehed och stabsassistenten, vicekorpral Yin-Wu, arbetar fram beslutsunderlag till bataljoinchefen under framryckning i chefsvagnen. Foto: Claes Hall / Hall Foto
En fiendevagn visar flank ett ögonblick men försvinner snart in i vegetationen igen...
En fiendevagn visar flank ett ögonblick men försvinner snart in i vegetationen igen... Foto: Claes Hall / Hall Foto
Ställföreträdande bataljonchefen, överstelöjtnant Lennart Widerström samtalar med brigadchefen överste Anders Svensson.
Ställföreträdande bataljonchefen, överstelöjtnant Lennart Widerström samtalar med brigadchefen överste Anders Svensson. Foto: Claes Hall / Hall Foto
En fiendevagn visar flank ett ögonblick men försvinner snart in i vegetationen igen... Foto: Claes Hall / Hall Foto
Ställföreträdande bataljonchefen, överstelöjtnant Lennart Widerström samtalar med brigadchefen överste Anders Svensson. Foto: Claes Hall / Hall Foto

Vapen och materiel är vårdad. vagnarna är spolade och uppställda. En och en halv veckas övning för Sveriges första bataljonstridsgrupp är över - för denna gång.

71:a bataljonen vid P 7 har övat nationellt försvar på Revingehed pansarövningsfält och på Ravlunda skjutfält, tillsammans med jägar-, helikopter-, artilleri-, ingenjör-, signal- och luftvärnsförband. Även Helikopterflottiljen stöttade. Detta är ett steg i uppbyggnaden av Sveriges nationella bataljonstridsgrupp, som ska vara samtrimmad och klar den 1 januari 2014.

– Att få olika förband att samarbeta och att få lagspelet att fungera är den stora utmaningen... men också den stora behållningen med en sån här övning! konstaterar Lennart Widerström, överstelöjtnant och ställföreträdande bataljonschef.

Senare års internationella scenarier var denna gång ersatt med ett nationellt, för första gången på många år. Inte för att hotet mot Sverige är akut men för att nationellt försvar är en förmåga som inte får falla i glömska – det handlar om en försvarsmakts existensberättigande.

Förutom 71:a bataljonen, som även är inriktad mot att 2015 bli Core Batallion i EUs snabbinsatsstyrka Nordic Battle Group, deltog förband ur Lv 6 i Halmstad, Ing 2 i Eksjö, K 3 i Karlsborg, Ledningsregementet i Enköping och A 9 i Boden. Totalt var det drygt 600 soldater, ett 60-tal pansarfordon och ett stort antal lastbilar och andra fordon som rörde sig i mellersta och östra Skåne under veckan som gick.