De ansvarar nu själva för säkerheten i Afghanistan

Överföringen av säkerhetsansvaret från de internationella militärstyrkorna till de afghanska säkerhetsstyrkorna går enlighet plan. De afghanska säkerhetsstyrkorna ansvarar nu till exempel för mer än 85 procent av säkerhetsoperationerna i landet. Starten av den femte och sista delen av överlämningen, den så kallade transitionen, som utgör de svåraste områdena i landet, tillkännagavs i dagarna av talmannen i parlamentet.

Bengt Nylander, FN:s högste militära företrädare i Afghanistan, vid ett möte med en afghansk polischef. Foto: Foto: Försvarsmakten
Bengt Nylander besoker representanter för de afghanska säkerhetsstyrkorna i Jowzjan-provinsen. Foto: Foto: Försvarsmakten

Det ökade ansvar som de afghanska säkerhetsstyrkorna får kan ge värdefull feed-back för framtida vidareutveckling av säkerhetsstrukturerna. Tyvärr bidrar också afghanernas ökade ansvar till ökade förluster. Trots att det operativa tempot drastiskt minskat, stupar mer än 300 av ANSF-personal varje månad. I dag finns 352 000 soldater och poliser inom säkerhetsstyrkorna (195 000 i afghanska armén och 147 000 inom polisen). Det internationella samfundet har utlovat 4,1 miljarder dollar (USD) per år fram till 2025 för löner inom de afghanska säkerhetssyrkorna.

– Så länge detta stöd består finns det en trovärdighet i att de kan upprätthålla tillräcklig och fungerande säkerhet, säger Bengt Nylander, som är FN:s högste militär i Afghanistan.

Kvaliteten i afghanska armén och Afghanistans poliskår har haft god utveckling under de senare åren. Det ökade afghanska engagemanget i den operative verksamheten har visat att de nu kan planera, genomföra och utvärdera sina säkerhetsoperationer. 

Dessutom har förståelsen för en långsiktig planering på strategisk och operativ nivå stadigt förbättrats. Fortfarande finns dock en hel del utmaningar att lösa. Några av de mer utmanande är en analfabetism på 70 procent och en hög personalomsättning på 30 procent per år. Dessa två faktorer utgör ett stort hinder för uppbyggnad av en erfaren och kompetensbaserad afghansk försvarsmakt.

Lönen på mellan 200 till 300 dollar i månaden skapar dessutom grund för korruption och missbruk av den lagenliga maktutövningen.

– Operativt är bristen tydligast inom olika kapaciteter som flygunderstöd, indirekt eld, Counter IED (åtgärder mot hemmagjorda bomber), underrättelsetjänst och underhåll/logistiskt stöd. Detta utgör de största utmaningarna, säger Bengt.

De afghanska säkerhetsstyrkornas kunskapsnivå förbättras stadigt, även om man för en överskådlig framtid bedömer att de kommer vara beroende av internationellt stöd. Den operativa verksamheten som bedrivits visar på bristande samordning av de olika kapaciteterna, vilket resulterar i mindre effektiv verksamhet. Detta är dock välkänt av afghanerna och trenden är en förbättrad samverkan och samordning mellan försvarsdepartementet och inrikesdepartementet. 

– De afghanska säkerhetsstrukturerna är tillräckliga för att förhindra talibanernas rörelser i tätbebyggda områden. På landsbygden kommer dock primitiva och våldsbenägna strukturer att ta över, säger Bengt Nylander.