Carlskrona - en forskningsplattform

Karl Sörenson från Försvarshögskolans sektion för marina operationer har de senaste två veckorna tillbringat sin tid ombord på HMS Carlskrona. Karl är doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan och Försvarshögskolan och undersöker i sitt avhandlingsarbete de somaliska piraterna.

Karl Sörenson från Försvarshögskolans sektion för marina operationer ombord på HMS Carlskrona Foto: Anders Kallin/Försvarsmakten

Det somaliska sjöröveriet har minskat kraftigt det senaste året och är nu i nivå med åren innan de piraternas guldår 2006-2011. Operation Atalanta har funnits i Adenviken och Somaliska bassängen sedan 2009 tillsammans med Natos anti-pirat operation samt ytterligare en koalitionsoperation, kallad Combined Maritime Forces.

Hur ska man se på de marina operationernas bidrag till denna nedgång?
– För den allmänna nedgången är det svårt att entydigt identifiera vilken effekt operation Atalanta har haft. 2012 var ett relativt sett lugnt år inne i Somalia, sjöfarten har blivit mer riskmedvetna och piraterna själva kan ha fått annat att tänka på. Däremot kan vi se att 2009 var det den marina insatsen som fick piraterna att mer eller mindre överge Adenviken, så att de har en tydlig effekt vet vi, säger Karl.

I och med den allmänna nedgången i piratincidenter funderas det alltmer i Bryssel och i regeringskanslier runt om i Europa på hur länge operation Atalanta ska fortgå. Den ekonomiska krisen i EU kan också medverka till att medlemsländer vill se över sina bidrag till operationen. När är det dags att avsluta insatsen?

– Eftersom piraterna är ekonomiska opportunister kommer de alltid överväga sjöröveri om det inte finns alternativa inkomstmöjligheter eller en tydlig och hög risk för påföljder. Att göra en alltför hård neddragning nu skulle kunna riskera det som åstadkommits. Men med en fortsatt positiv utveckling inne i Somalia så bör frågan diskuteras, men kanske snarare i termer av steg än i direkt avslut, säger Karl. 

På vilket sett har tiden ombord på Carlskrona bidragit till forskningen?
– Att beredas möjligheten att få följa med Carlskrona under en sjöfas är mycket värdefullt  för forskningen då den ger en närhet till det taktiska händelseförloppet och en fördjupad insikt i problematiken kring det somaliska sjöröveriet – något som är svårt att få från landbacken, säger Karl som nu lämnar Carlskrona för vidare resa.