Samverkan på många nivåer

Samverkansteamen, som inom KFOR benämns Liasion and Monitoring Team, LMT, har i uppgift att känna av pulsen i Kosovos alla delar.

De svenska samverkansofficerarna Per-Erik Hansson och Carita Söderlund samtalar med Mefail Mustafa från OSSE om förutsättningarna i de romska kvarteren. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Mefail Mustafa visar skolan som den ickestatliga organisationen Balkan Sunflower driver i området.
Mefail Mustafa visar skolan som den ickestatliga organisationen Balkan Sunflower driver i området. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Boendestandarden i kvarteren är i huvudsak mycket låg, berättar Mefail Mustafa.
Boendestandarden i kvarteren är i huvudsak mycket låg, berättar Mefail Mustafa. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Mefail Mustafa visar skolan som den ickestatliga organisationen Balkan Sunflower driver i området. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Boendestandarden i kvarteren är i huvudsak mycket låg, berättar Mefail Mustafa. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten

Man möter dagligen företrädare för olika myndigheter och organisationer, men man möter även allmänheten. Allt från stadsbor i centrala Pristina till människor i byarna på landsbygden. Inom KFOR ansvarar Sverige för två LMT. Det ena har sin bas i huvudstaden Pristina och det andra är placerat i Gracanica.

I samband med Roma international day den åttonde april träffade ett av samverkansteamen Mefail Mustafa från OSSE (Organisationen för säkerhet och samverkan i Europa). Mefail Mustafa arbetar med en del av befolkningen i Kosovo som med ett samlingsnamn benämns RAE. Det är en förkortning för Roma, Ashkali och Egyptier. Denna grupp utgör endast en till två procent av landets befolkning och är de som kanske har det svårast i Kosovo.

Bland RAE-befolkningen är boendestandarden många gånger mycket låg, arbetslösheten högre än det kosovarska genomsnittet och endast ett fåtal av barn och ungdomar går i skolan.

I huvudsak talar RAE-befolkningen språket Romani, men för att ungdomarna ska få bättre förutsättningar till arbete eller eftergymnasial utbildning så är det viktigt att de lär sig albanska och/eller serbiska. Av den anledningen bedriver en ickestatlig organisation med namnet Balkan Sunflower utbildning i serbiska och albanska för barn och ungdomar. Vid mötet med Mefail Mustafa så visade han därför den skolan för det svenska samverkansteamet samtidigt som man genomförde en rundvandring i kvarter som i princip bara bebos av RAE.

Mefail Mustafa som själv har ashkaliskt ursprung arbetar huvudsakligen i dessa kvarter och berättar också med viss stolthet att han varit en av initiativtagarna till att Balkan Sunflower har kunnat etablera sig i området.

För LMT:na är det som tidigare sagts viktigt att känna av pulsen i hela Kosovo. Man samverkar med kommuner, ickestatliga och statliga organisationer och andra nyckelpersoner i detta arbete. Den ena dagen är egentligen inte den andra lik, med ett undantag. Man möter och samverkar dagligen med människor.