Ryskt utbyte

Chefen för Rysslands västra militärområde, General Sidorov, besöker Försvarsmaktens högkvarter de första dagarna i juni.

Samtidigt kommer den ryska korvetten Steregushchy på Örlogsbesök till Stockholm. De båda besöken ingår i ett utbyte mellan Sverige och Ryssland för att bygga relationer och utbyta erfarenheter.

– Ryssland är vår största militära granne, så det är värdefullt med regelbundna vänskapliga utbyten. Nu får vi tillfälle att diskutera ämnen som militärreformer och personalförsörjning i respektive land och utvecklingen i närområdet, säger generallöjtnant Jan Salestrand som är värd för den ryske generalen.

General Sidorov ska förutom Högkvarteret också besöka Ledningsregementet, Livgardet, Swedint och fartygen Belos och HMS Sundsvall.

Steregushchy som är den senaste modellen av ryskbyggda ubåtsjaktfartyg kommer att ligga förtöjd vid boj på Strömmen. Det svenska fartyget HMS Sundsvall kommer som värdfartyg ligga förtöjd vid Skeppsbron.

– På tisdagen 4 juni spelas en vänskapsmatch i fotboll på Karlberg mellan besättningen från Steregushchy och personal från fjärde sjöstridsflottiljen. Besättningen får dessutom en sightseeing runt Stockholm inklusive besök på Wasa, säger Lennart Danielsson på ledningsstaben, som är värd för örlogsbesöket.

Korvetten Steregushchy visas för allmänheten söndagen den 2 juni kl 14.00 -17.00. Transport till fartyget utgår från Skeppsbron, där fartygets orkester kommer att underhålla.

Försvarsmaktspersonal får särskild visning av korvetten Stereguchshy måndagen 3 juni kl 1400-1600. Transport till fartyget utgår då från Stadsgården, dit HMS Sundsvall omförtöjt.