Multinationell militärövning

41:a korvettdivisionen med HMS Visby och HMS Sundsvall från Fjärde sjöstridsflottiljen har under större delen av april månad deltagit i den internationella övningen Joint Warrior utanför Skottlands kust.

Joint Warrior 2013. Foto: 41:a korvettdivisionen/Försvarsmakten
Joint Warrior 2013.
Joint Warrior 2013. Foto: 41:a korvettdivisionen/Försvarsmakten
Joint Warrior 2013.
Joint Warrior 2013. Foto: 41:a korvettdivisionen/Försvarsmakten
Joint Warrior 2013.
Joint Warrior 2013. Foto: 41:a korvettdivisionen/Försvarsmakten
Joint Warrior 2013. Foto: 41:a korvettdivisionen/Försvarsmakten
Joint Warrior 2013. Foto: 41:a korvettdivisionen/Försvarsmakten
Joint Warrior 2013. Foto: 41:a korvettdivisionen/Försvarsmakten

Joint Warrior är en av de största militära övningarna i Europa under 2013 när det gäller ubåtsjakt-, närförsvar-, luftförsvars- och ytstridsövningar. Övningen har representanter från tolv olika nationer.

Det är natt ombord på HMS Sundsvall. Fullmånen lyser upp det mörka vattnet samtidigt som fören tyst glider genom vågorna. Vi är på väg mot underhålls – och ledningsfartyg Valkyrien för underhåll. Under tre veckors tid har man patrullerat och hållit farlederna fria från fientliga enheter, så som pirater, smugglare och terrorister. För stunden är de lugnt och stilla ombord men alla är medvetna om att det när som helst kan dyka upp fiender, vilket gör att man ständigt är på sin vakt. 

Dagarna har till stor del inneburit enformigt men lärorikt arbete som lett till uthållighet och tålmodighet. Här finns möjlighet för alla stridsdimensionerna att få en så bra träning som möjligt. För Fjärde sjöstridsflottiljen har det framför allt inneburit en chans att öva upp den egna förmågan att verka i en annorlunda miljö med andra förutsättningar än vanligt. Men inte minst att få ett nära samarbete med de övriga skandinaviska Nato-länderna, Norge och Danmark, vilket var väldigt intressant och givande. Besättningen har många erfarenheter rikare och höjt sin förmåga att samöva med andra nationer.

Efter tre veckors övning där besättningarna gått vakt om vakt i en vädermässigt typiskt skotskt väder med ständiga vågor, regn och vind, har kontrasten att komma hem till en spegelblank Mysigen, varit relativt stort. Återställningen har varit omfattande och väl hemma belönas besättningen med en välförtjänt ledighet.