Med avsikt att samarbeta

En stor del av våra soldater är tidvis tjänstgörande och det innebär att många av dem har två arbetsgivare. För att ge dem bra förutsättningar för att det ska fungera har Försvarsmakten i Skaraborg undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete med näringsliv och offentliga arbetsgivare.

Inger Levin Skaraborgs sjukhus, Fredrik Ståhlberg Skaraborgs regemente, Leif Walterum Skövde kommun och Marita Bengtsson Lidköpings kommun var några av dem som deltog vid undertecknandet. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Idag undertecknade Försvarsmakten i Skaraborg en avsiktsförklaring om samarbete med fyra offentliga arbetsgivare och två företag; Skaraborgs sjukhus, Lidköpings, Karlsborgs och Skövde kommun, Paroc och Dafgård. Samarbetet handlar om att utveckla konkreta metoder för att personal på ett enkelt sätt ska kunna ha dubbla anställningskontrakt.

– Det finns många värdefulla effekter av ett samarbete, exempelvis möjligheter för näringsliv och offentlig sektor att tillsammans med Försvarsmakten planera och kompetensutveckla sin personal säger Fredrik Ståhlberg, chef Skaraborgs regemente.

Att en större del än tidigare av Försvarsmaktens personal är tidvis tjänstgörande innebär att många människor i det svenska samhället kommer att växla mellan två arbetsgivare, mellan två helt olika typer av sysselsättningar eller mellan studier och arbetet som soldat.

Och det innebär i sin tur att många arbetsgivare i Skaraborg och ute i landet kommer att ha medarbetare i sin organisation som förutom att arbeta hos dem är hos Försvarsmakten och tjänstgör som soldat. Det finns lagstöd som reglerar rätten att vara ledig för tidvis tjänstgöring men att dela på arbetskraft som arbetsgivare gör i det här fallet underlättas för båda parter om man samverkar.

– Några av vinsterna med samarbetet är att våra medarbetare har möjlighet att ha två karriärer. Det blir enklare för oss att rekrytera och behålla personal och kanske framför allt att attrahera den unga generationen vilket är det viktigaste för den framtida personalförsörjningen säger Inger Levin, HR-strateg vid Skaraborgs sjukhus.