Livgardet lämnar Gotland

På tisdagen lämnade Livgardet Gotland efter en veckas övning på ön.– Jag är nöjd med vår övning. Personalen har haft en bra attityd och varit positivt inställd till alla uppgifter, säger Micael Berner, chef för Livgardets del av 7:e Bataljonen.

Under övningen har Livgardet övat nationellt försvar med personal från flera olika enheter. En viktig del av övningen har varit att veta vilket mandat man har, det vill säga vad man får och inte får göra i fredstid och i kris.
– Det har även varit en viktig förberedelse för vår kommande insats i Afghanistan där halva bataljonen åker och andra halvan stannar hemma och fortsätter med övning och utbildning, säger Micael Berner.
Att övningen genomfördes på Gotland beror på att övningsfältet i Stockholm var fullbokat och att det är bra för personalen att öva på nya platser.
– Vi är tacksamma över att vi har fått öva på Gotland. Vi har fått ett mycket vänligt bemötande av personalen på P18 och av människorna i Slite och Visby där huvuddelen av övningen har ägt rum, säger Micael Berner.

Många funktioner

Förutom 7:e Bataljonen har även Livkompaniet, Militärregion mitt, Gotlands hemvärn och 15. Militärpoliskompaniet ingått i övningen.
– Det breda deltagandet har bidragit till en värdefull synergieffekt där vi alla har höjt vår förmåga inom nationellt försvar, säger Micael Berner.
15. Militärpoliskompaniet har under övningen löst flera viktiga uppgifter. De har arbetat både med säkerhetstjänst och bevakning samt dirigerat cirka 100 militära fordon genom Stockholm, till Gotland, och tillbaks.
– Det har varit väldigt mycket att göra och vi har fått vara lite allt-i-allo, säger militärpolisen och utredaren Kim Bodén.

Samarbete med polisen

Under övningen har 15. Militärpoliskompaniet haft ett nära samarbete med polisen på Gotland, bland annat vid förhör av misstänkta.
– Vi har fått använda deras lokaler och de har gett oss värdefulla tips och råd, bland annat i hur man bemöter människor. Vi har övat på hur man ställer frågor på olika sätt och hur tonfallet i rösten kan påverka en förhörssituation, säger Kim Bodén.
Vid ett tillfälle fick militärpoliserna även öva på att lämna ett dödsbud till skådespelare i övningen.
– Det var inte lätt. Skådespelaren var duktig. Hon sparkade i väggen och grät så att mascaran rann. Även då fick vi tips av polisen på hur man kan vara mindre formell och mer medmänsklig, säger Kim Bodén.

Slutstrid

Slutstriden i övningen ägde rum i måndags då Livgardets kompanier förenades och slog ut sin motståndare vid ett myrområde på Tofta skjutfält.
Vi övade strid mot luftlandsättning där förbandet visade prov på tempo och initiativförmåga, säger Micael Berner.
Under tisdagskvällen återvände förbanden till Livgardet efter en fordonsmarsch från Nynäshamn.