Intensiv träning av somaliska officerare

Just nu tränas 125 somaliska officerare i EUTM (EU Training Mission) Somalias träningsläger i Bihanga, Uganda. Träningen inleddes för tre veckor sedan. Till skillnad från tidigare träningsomgångar består ”intake 5A” så gott som uteslutande av officerare från SNAF, Somalia National Armed Forces. Träningen pågår samtidigt på tre håll: kompanichefskurs, militärpoliskurs samt CIMIC-kurs (civil-militär-samverkan). Totalt har över 3 000 somaliska soldater tränats sedan starten 2010.

Löjtnant Sara Vikberg leder utvärdering av ett CIMIC-moment. Foto: Försvarsmakten
Flaggorna vid infarten till Bihanga Training Camp visar samarbetet mellan Uganda, Somalia och EU som stödjer uppbyggnaden av SNAF, Somalia National Armed Forces.
Flaggorna vid infarten till Bihanga Training Camp visar samarbetet mellan Uganda, Somalia och EU som stödjer uppbyggnaden av SNAF, Somalia National Armed Forces. Foto: Försvarsmakten
Flaggorna vid infarten till Bihanga Training Camp visar samarbetet mellan Uganda, Somalia och EU som stödjer uppbyggnaden av SNAF, Somalia National Armed Forces. Foto: Försvarsmakten

I ledningen för Bihanga Training Camp finns major Christer Mårtensson som är ställföreträdande lägerchef. Han har varit på plats i Uganda i sex månader och på den tiden skaffat sig mycket erfarenhet av att hålla igång träningen. Trots att Uganda och Somalia ser ut att ligga nära varandra är skillnaderna stora både när det kommer till kultur och klimat. Kursdeltagarna har lämnat 40 grader värme vid kusten för att komma till kylan på hög höjd i inlandet. Det låter kanske märkligt för oss nordbor men det är möjligt att frysa i 22 graders värme. Christer Mårtensson fick därför ordna filtar och tröjor till kurserna. Små detaljer som är viktiga för att kurserna ska fungera.

Vill vrida tillbaka klockan

De svenska instruktörerna ingår i Cimic-teamet. Cimic innebär kortfattat militär och civil samverkan till stöd för en militärinsats. Kapten Ragnar Sävfors är ställföreträdande chef för Cimic-teamet och löjtnant Sara Vikberg är Cimic-instruktör. I Cimic-kursen finns mycket kunskap hos kursdeltagarna. Alla kursdeltagarna har lång erfarenhet av det tragiska inbördeskriget som härjat i Somalia sedan 1991. Viljan är stor hos dem att få till en förändring mot långsiktig stabilitet. Medelåldern i Cimic-kursen är relativt hög. Det innebär också att många har en bild av Somalia innan inbördeskriget. Önskan är stor att kunna vrida tillbaka klockan. Idag är Mogadishu, som tidigare kallades ”The White Pearl of the Indian Ocean”, i spillror.

Den största utmaningen för både för instruktörer och kursdeltagare i Cimic-kursen är att ge Somalia National Armed Forces en möjlighet att återfå förtroende hos civilbefolkningen. De blivande Cimic-operatörerna måste lära sig att verka som ett stöd för en militär operation utan att påverka situationen negativt för civilbefolkning och hjälporganisationer.