Halvtid för rekryterna i Umeå

Den 18 mars ryckte 48 rekryter från hela Sverige in för att genomföra grundläggande militär utbildning vid Västerbottensgruppen i Umeå. Nu har halva utbildningstiden gått och rekryterna har tilldelats Norrbottens regementes förbandstecken efter genomförd fältperiod.

Rekryterna vid Västerbottensgruppen i Umeå har nått halvtid i utbildningen, här en bild från ett av många stridsmoment. Foto: Johan Sjöberg och Fredrik Andersson/Försvarsmakten

De första två veckorna inleddes med grunder materieltjänst, genomgångar, första natten i tält, fystester samt grundläggande vapenhantering. En tid som av många rekryter uppfattades som stressig och omtumlande.

Nästkommande elva dagar genomfördes i huvudsak utbildning i skjutning, så kallad PEK, grunder i strid, kast med skarp spränghandgranat samt sjukvårdstjänst. Av dessa elva dagar spenderades fyra i skogen med förläggning i både snögrop och tält, två förläggningstjänster som går utmärkt att genomföra även under vårvintern så länge man får rätt utbildning.

Under vecka 16, 15-19 april, fortsatte utbildningen fortlöpande med både täthetsprov skyddsmask med tårgas samt ytterligare strid och skjutning.

Veckorna 17 och 18 har gått i stridens tecken då rekryterna blivit examinerade i både enskild och stridspars strid. Under dessa veckor genomfördes ytterligare fältdygn. Då testades även förläggningstjänsten där befälslaget gjorde eldöverfall på rekryternas skärmskyddsbas med gott resultat från rekryternas sida.

Under kommande veckor kommer rekryterna att övas i närkamp och skyddsvakt för att kunna verka både som militära skyddsvakter vid skyddsobjekt samt kunna nedkämpa fienden och försvara såväl sig själva och sina kamrater även på sådana avstånd där eldhandvapen är svåra att använda.

Stor vikt har lagts vid att förbättra rekryternas allmäna fysiska status, vilket gett goda resultat.