Flera funktioner övas på Gotland

I tisdags körde ett 100-tal militära fordon ombord på Gotlandsfärjan. Ett dygn senare övar soldater och officerare över hela Gotland.– Vi övar flera funktioner - allt från underrättelseinhämtning till markstrid, säger Micael Berner, chef för Livgardets del av 7:e bataljon.

Övningen bygger på ett fiktivt scenario som styrs av en spelledning. I övningen inträffar märkliga händelser och misstänkta sabotage som arrangeras av spelledningen tillsammans med inhyrda skådespelare. Det är främst en övning för chefer som snabbt måste kunna fatta rätt beslut utifrån den information som finns om motståndaren.
– Cheferna måste bland annat veta vilka regler som gäller i fredstid. Därför har vi gått igenom IKFN-förordningen, säger Micael Berner.
IKFN står för Ingripanden vid Kränkningar av Sveriges territorium under Fred och Neutralitet och reglerar hur Försvarsmakten får reagera på kränkningar när det inte råder krigstillstånd.

Militärpolisen gör ett fynd

Plötsligt får militärpolisen ett telefonsamtal från spelledningen som meddelar att lokalbefolkningen har sett främmande människor i skogen. En hundpatrull skickas till platsen och snart hittar militärpoliserna ett bylte som gömts under en gran. De är noga med att inte röra vid föremålet eftersom det måste fotograferas först.
– Kan du se vad det är, frågar hundföraren sin militärpoliskollega som böjer sig fram över byltet.
– Det ser ut som… delar av vapen, svarar kamraten.
Fyndets koordinater rapporteras in till ledningen via radio.

Förbereder genom att öva

Samtidigt som militärpolisen gör konstiga fynd och iakttagelser på olika delar av ön meddelar spelledningen att främmande aktivitet ökar i havet utanför Gotland. Soldaterna i skytteplutonerna förbereder sig på en eventuell sammandrabbning – genom att öva.
– Vi övar på att ta och försvara terräng så att motståndaren inte kan få fotfäste på Gotland. Vi har fått en bra start och det känns välplanerat. Det har varit ganska lugnt hittills, säger skyttesoldaten Gökhan Guven.

Mobila förband

Skjutövningarna genomförs med skarp ammunition på Tofta skjutfält som ligger söder om Visby. Under söndagen och måndagen flyttar striden norrut på ön, till området söder om Slite, där man använder lös ammunition. På tisdagen återvänder de cirka 350 soldaterna och officerarna till Livgardet i Kungsängen.