Årets första brandbekämpning

I fredags genomförde Helikopterflottiljen årets första brandbekämpning från luften. Det var en Helikopter 10A från Tredje helikopterskvadronen i Ronneby som vattenbombade branden i Flåssmyr torvmosse utanför Skånska Fagerhult.

Arkivbild från ett tidigare brandbekämpningstillfälle. Foto: Försvarsmakten

Branden som startade på fredagen var så omfattande att den stängde av den närliggande europavägen, E4. Efter en kort tid begärdes ytterligare hjälp från Försvarsmakten, förutom de cirka 50 hemvärnssoldater med bandvagnar som redan fanns på plats. En Helikopter 10A som nyligen kommit hem till Ronneby från den pågående övningen Swenex i Östersjön tankades upp och lyfte klockan 18:00 med ny besättning.
– Vi var totalt tre förare och två färdmekaniker, varav två lämnades på marken tillsammans med en vattentunna i reserv när vi kom fram till brandplatsen, berättar befälhavaren Mikael Zentio.

En person på marken behövs alltid för att sköta sambandet mellan helikoptern och räddningsledaren så att vattnet släpps där det gör maximal nytta. Som vanligt började uppdraget med att ta med räddningsledaren upp för att han skulle få en bättre blick över brandens omfattning. I vanliga fall brukar man också byta ut besättningen i samband med att man tankar, men så inte i fredags.
– Det är ganska slitigt att sitta i röken och flyga men i det här fallet hade vi så mycket bränsle att vi inte behövde tanka. Därför fortsatte vi vattenbomba utan paus till klockan 22. När det är så mörkt över vattnet kan vi av säkerhetsskäl inte fortsätta, fortsätter Mikael Zentio.

Tack vare att det ligger en sjö i anslutning till torvmossen kunde man hämta vatten så snabbt att det bara tog fyra minuter mellan varje gång som två ton vatten dränkte branden. Ner med tunna i vattnet, upp på höjd, riktas in via radion på marken, släpp vattnet, tillbaka, ner med tunna i vattnet och så vidare.
– Vi såg faktiskt hur folk satt på stranden och hade fredags-picknick och tittade på oss när vi flög fram och tillbaka, säger Mikael Zentio.

Helikoptern var tillbaka i Ronneby vid 23-tiden och stod också i beredskap under lördagen om branden skulle flamma upp igen. När helgen var slut återgick den till att stödja marinen under övning Swenex andra vecka.