Afghansk lokalpolis tar kommandot

Utbildning av afghansk lokalpolis, ALP, hjälper till att etablera säkerhetsnärvaro i oroliga områden. Det skapar möjlighet till fred och försoning för individer som tidigare samarbetat med talibanrörelsen. – En stor del av vårt arbete går ut på att stötta ALP. Vi gör vad vi kan för att öka deras möjligheter att försvara sina byar, säger Sebastian Bay ur svenska Afghanistanstyrkan.

Foto: Kajsa Linnarsson
Foto: Kajsa Linnarsson

När det blir konflikt i Afghanistan samlas man traditionellt sett i byarna för att välja ut unga män som kan försvara hembygden. Dessa män har utgjort en sorts fristående hemvärn eller milis kallad arbaki.
- De har inte fått betalt och det är aldrig bra när människor med vapen inte är del av den officiella säkerhetsstrukturen, säger Sebastian Bay, analytiker inom psykologiska operationer.

Nu genomgår de först en urvalsprocess, får anställning, lön av afghanska staten och ett id-kort.
- Det här är ett sätt att visa att staten tar ansvar, säger Bay.
Sedan sommaren 2012 har 700 afghanska lokalpoliser utbildats på Camp Shaheen i Mazar-e-Sharif med hjälp av mentorer från den internationella säkerhetsstyrkan, ISAF. De som blir utvalda till utbildningen nomineras vid ett bymöte och måste ha byäldstens och polischefens välsignelse.
- Det finns ett värde i självbestämmande och att bli försvarad av män som byn själva har valt. I den afghanska kulturen är det viktigt att kunna försvara sig själv och att upprätthålla sin egen ära. Det är ofta svårare att ta instruktioner från människor som kommer utifrån, säger Bay.

Byborna känner tilltro till afghansk lokalpolis

Nationell polis rekryteras från hela landet och tilldelas sedan olika stationeringsorter, men poliser som inte kommer från den egna byn misstros ofta. ALP kan terrängen och känner byborna. De jobbar bland människor som litar på dem och har allt att vinna på att de lyckas med sitt uppdrag.

Av de 700 nyutbildade lokalpoliserna tjänstgör 300 i Chahar Bolak, 300 i Chimtal och de senaste 100 i Shulgarah. En del är före detta motsåndare som varit del av det väpnade motståndet mot den afghanska staten. Som en del i det afghanska programmet för fred och försoning har de fått chansen att överlämna sig själva och byta sida.

Programmet har varit framgångsrikt

Sedan satsningen på att bygga upp en afghansk lokalpolisstyrka startade har Sverige bistått med att bygga checkpoints åt de färdigutbildade poliserna.
- Vi har satsat på att förse dem med vettiga arbetsplatser så att de kan göra sitt jobb, säger Niklas Falk, chef för civil-militär samverkan inom den svenska Afghanistanstyrkan.
Den nuvarande svenska styrkan, FS 24, har byggt 14 checkpoints i provinsen Balkh.
- Det har varit ett sätt att bidra till ökad säkerhet i svenskarnas operationsområde. Programmet har varit väldigt framgångsrikt. I de områden där ALP finns har antalet angrepp mot ISAF minskat dramatiskt. Byarna har slutit upp bakom programmet. I vissa fall har byäldstens egna söner gått med, berättar Bay.

Afghansk lokalpolis bekämpar kriminella grupper och talibaner

På flera håll i Afghanistan lever de nya lokalpoliserna nu under hårt tryck från talibanerna, även om man klarat sig bättre i svenskarnas operationsområde.
- Afghansk lokalpolis har blivit den nya maktfaktorn i byarna. De bekämpar såväl kriminella grupper som talibaner. Det är de som upprätthåller säkerheten. ALP stör talibanernas och de kriminellas verksamhet och därför betraktas de som ett hot, säger Bay.
- Utmaningen för framtiden ligger i huruvida den afghanska staten och det internationella samfundet kan säkerställa uthålligheten i löneutbetalningarna. Risken är annars att lokalpoliserna ser andra möjligheter att säkra sin inkomst, säger överste Michael Claesson, chef för svenska Afghanistanstyrkan.