"Vi vill berätta om vår verklighet"

Den här veckan ligger stort fokus på vårt stundande besök i Göteborg i helgen. Då ska vi visa upp en ubåt och HMS Belos för att ge allmänheten en inblick i vad vi arbetar med. Ett av målen med detta är att få intresserade killar och tjejer att söka in till förbandet. Vi tycker mycket om vårt jobb och vill gärna berätta om det.

Förutom att vara ubåtens öron, arbetar sonaroperatörerna bland annat med att styra ubåten Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten

Alla, från stridsledningspersonalen i förskeppet till maskinisterna i akterskeppet, är ömsesidigt beroende av varandra för att lösa vår huvuduppgift: att åka ubåt med allt vad det innebär med övning, underrättelseinhämtning och samverkan med andra enheter och förband.

För att tillgodose personalens kompetens och samverkan internt både i normal stridsberedskap och vid nöd övar vi mycket både i simulator i land såväl som till sjöss. Det innefattar allt från konsten att styra en ubåt, till skyddstjänst för att säkerställa att varje besättningsmedlem vet sin uppgift vid till exempel brand eller vatteninträngning. Dessutom övar sensoroperatörerna analys av sonareffekter för att kunna leverera en så sanningsenlig omvärldsbild som möjligt till vaktchefen.

För att se till att ubåten håller samma höga standard som personalen så gör vi underhåll med jämna mellanrum, dels av ubåtens personal och ibland av varvspersonal vid större översyner/modifieringar. Det kan vara allt från att smörja master och genomgångsluckor till laddning av batterier och bullersmygning. Det sistnämnda innebär bland annat att man kryper mellan ubåtens tryck- och formskrov och åtgärdar eventuella saker som kan tänkas alstra ljud när ubåten befinner sig i uläge, exempelvis lösa säkringssprintar till däcksluckor eller eventuella kvarglömda verktyg.

En sak som ofta brukar lyftas fram som något positivt när det gäller Försvarsmakten är den oslagbara gemenskap som byggs upp inom besättningar och förband. Ubåtsflottiljen är inget undantag. Det är få arbetsplatser där man lever så tätt inpå varandra som på en ubåt och detta har lett till en kultur där man kan som nyligen påmönstrad menig kan finna sig dela hytt med en kapten eller sitta bredvid fartygschefen i mässen och prata om hur helgen har varit över en av kockens hemlagade måltider.

Om du är lärare eller elev och tror att din klass skulle vilja veta mer om ubåtssystemet så är du välkommen att kontakta Första ubåtsflottiljens stabschef Per Edling (per.edling@mil.se) för att komma överens om hur ni vill lägga upp det. Berätta också om ni har några särskilda intresseområden, som exempelvis system- och skeppsteknik eller operatörsrollen eller bara är intresserade av ubåtar i allmänhet.