Stor vilja att utveckla teknisk bataljon

Under Funktionsövning teknisk tjänst som just nu genomförs runt Halmstad är det grunderna för förbandet som läggs. Rätt utrustning ska vara med och den ska packas och lastas rätt. Transporter, gruppering och försvar är andra moment som övas. Allt för att lösa huvuduppgiften: att göra tekniken tillgänglig för andra förband.

Bärgningstjänst – En uppgift för 1:a tekniska bataljon. Här bärgas en terrängbil kallad Mamba, en föregångare till Terrängbil 16 (Galten). Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Sonny Emanuelsson visar runt i reparationstältet för hjulfordon som utrustats med ett nytt golv, kallat tungt repgolv.
Sonny Emanuelsson visar runt i reparationstältet för hjulfordon som utrustats med ett nytt golv, kallat tungt repgolv. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Till ledningscontainern anmäls det in nya uppgifter för 1:a tekniska bataljon att lösa.
Till ledningscontainern anmäls det in nya uppgifter för 1:a tekniska bataljon att lösa. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Ett jobb för bärgningsgruppen väntar här.
Ett jobb för bärgningsgruppen väntar här. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Sonny Emanuelsson visar runt i reparationstältet för hjulfordon som utrustats med ett nytt golv, kallat tungt repgolv. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Till ledningscontainern anmäls det in nya uppgifter för 1:a tekniska bataljon att lösa. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Ett jobb för bärgningsgruppen väntar här. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Första tekniska bataljon vid FMTS är under uppbyggnad och utvecklingen sker gradvis. För att nå målbilden måste plutonerna öva. I år är fyra övningar inplanerade. Den första av dem pågår just nu.
– Här är det verkligen grunderna vi övar på. Men de rutinerna måste sitta i ryggmärgen på soldaterna och det är inte så självklara saker som det kanske kan verka. Tänk på att fordonskolonnen är två kilometer lång, förklarar bataljonens stabschef Jörgen Sävmark.

Sonny Emanuelsson är gruppchef för en reparationsgrupp och tycker att övningen gett mycket.
– Det är första gången som min grupp kunnat samöva oss. Det har gett oss massor för att kunna utveckla både oss själva som konceptet, förklarar han medan han visar runt bland reparationstält och containrar på grupperingsplatsen.
– Vi ska vara med på hela övningsserien med tre större övningar till i år. Till övning Cold Response i Norge nästa år ska vi vara så bra som vi vill vara, säger Sonny Emanuelsson.

Erfarenheter ifrån Afghanistan

Plutonchef Fredrik Finér har sett hur hans pluton utvecklats det senaste året.
– Hela befälslaget och den enskilde soldaten har lyft sig rejält. Flera har varit nere i Afghanistan på FS 22 och FS 23. Där har de fått skruva dygnet runt, så självklart har de med sig massor av erfarenheter och tekniskt kunnande hem.
– Många vet hur de löser skarp tjänst under en utlandsinsats, men hur det sker i ett nationellt försvar är mer okänt. Jag är imponerad över soldaternas engagemang och motivation att lära, säger Jörgen Sävmark.
– Det gör att det här känns väldigt bra!