ÖB besökte ME 03

Det är inte ofta som hela besättningen gör uppställning under en insats. Men i fredags under hamnstoppet i Djibouti så hände det.

ÖB talade om den viktiga insats för sjöfartens säkerhet som besättningen gör. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Chefen för stödenheten, Ilkka Laine, informerade om etableringen på den franska basen.
Chefen för stödenheten, Ilkka Laine, informerade om etableringen på den franska basen. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Fartygschefen Mathias Jansson informerar om bordningsstyrkans nya båt.
Fartygschefen Mathias Jansson informerar om bordningsstyrkans nya båt. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Chefen för helikopterenheten, Martin Malmborg, berättar om helikopter 15 för ÖB och insatschef Anders Silwer.
Chefen för helikopterenheten, Martin Malmborg, berättar om helikopter 15 för ÖB och insatschef Anders Silwer. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Chefen för stödenheten, Ilkka Laine, informerade om etableringen på den franska basen. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Fartygschefen Mathias Jansson informerar om bordningsstyrkans nya båt. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Chefen för helikopterenheten, Martin Malmborg, berättar om helikopter 15 för ÖB och insatschef Anders Silwer. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Dagarna innan HMS Carlskrona och ME 03 startade insatsen i Operation Atalanta inleddes några intensiva programpunkter i Djibouti. Carlskrona förtöjde utanpå den portugisiska fregatten Álvares Cabral, som kommer att vara ledningsfartyg de kommande fyra månaderna. Därifrån kommer chefen för styrkehögkvarteret, amiral Jorge Palma, att leda den stridsgrupp som Carlskrona kommer att tillhöra under Operation Atalanta. Delar ur besättningen utnyttjade möjligheten till samverkan inom olika kompetensområden med sina motsvarigheter ombord på Álvares Cabral.

ÖB önskade besättningen lycka till inför insatsen.

Besättningen ställde senare under dagen upp på fartygets fördäck. ÖB passade på att tala till hela besättningen inför den kommande insatsen.

– Ta tillfället i akt och samverka med de andra fartygen och besättningarna. Er insats kommer att bidra till att sjöfarten fungerar. Sverige är beroende av sjöfarten och ni kommer att medverka till att göra skillnad, sa ÖB Sverker Göranson.

Med vid besöket var också Försvarsmaktens insatsschef, Anders Silwer.  Besökarna  lyssnade intresserat när Ilkka Laine, chef för stödenheten, under eftermiddagen fick möjlighet att berätta hur etableringen på den franska flygbasen gått. Den 23 mars kom det första transportflygplanet, en C-17, ner till Djibouti och två dagar senare lyfte den första helikoptern för att genomföra provflygningar. Stödenheten är nu fullt operativ och kommer att kunna stödja HMS Carlskrona med logistik under de kommande månaderna.