Ny personlig skyddsutrustning

Projektet personligt CBRN-skydd 2014 som omfattar ny skyddsutrustning för soldater och sjömän startade 2008. I projektet har följande delar behandlats: andningsskydd, skydd av hud, medicinska motåtgärder, personlig detektion med dosimetri, sanering samt bärsystem. Projektet har nu kommit till den punkt där leveranserna av olika utrustningar påbörjas.

Den nya C-stridsdräkten kommer att levereras under 2013. Skyddstiden för dräkten är sex timmar. Foto: Peter Nilsson/Försvarsmakten
Portacount ger ett alternativ till täthetskontroll med tårgas.
Portacount ger ett alternativ till täthetskontroll med tårgas. Foto: Arkiv/Försvarsmaktens instruktionsbok
Portacount ger ett alternativ till täthetskontroll med tårgas. Foto: Arkiv/Försvarsmaktens instruktionsbok

psykiska belastningen under en CBRN-insats, säger Per-Martin Gustafsson och fortsätter. Det har bland annat inneburit att skyddstiden på den nya C-stridsdräkt har nedprioriterats till förmån för ökad komfort och rörlighet.

”CBRN-skydd” står för skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära incidenter. Bokstäverna står för motsvarande engelska ord inom detta verksamhetsfält. På motsvarande sätt används också orden ”Individual Protective Equipment, IPE, i anslutning till projektet som beskrivs i denna artikel. IPE står för Personlig skyddsutrustning på svenska.

Nya krav ger ny utrustning

Huvuddelen av Försvarsmaktens personliga skyddsmateriel mot CBRN-incidenter har varit i drift sedan mitten på 1990-talet. Viss materiel har funnits i organisationen betydligt längre än så. Skyddsutrustningen togs i huvudsak fram för nationellt bruk och den anpassades därefter. Idag har hotbilden förändrats, bland annat med ökade mängder farliga ämnen som dagligen hanteras och transporteras i vår närhet. Dessutom har de nationella kraven utökats med krav på att utrustningen även ska kunna användas i varmare klimat under internationella insatser.
Som en följd av detta har kravställningen på framtidens personliga skyddsutrustning också den förändrats. Här följer en beskrivning av de utrustningar som berörs av denna utveckling.

C-stridsdräkt 12

Under 2013 kommer C-stridsdräkt 12 att levereras till Försvarsmakten. Dräkten består av jacka, byxa, handskar och sockor. Den finns i grön respektive beige kamouflage. Skyddstiden är sex timmar. Den kan bäras i 30 dagar och tvättas tre gånger. Den är inte möjlig att sanera. Jackans ärmar har ventilationsöppningar med snabblås, huvan har dubbla genomföringar för inkoppling av till exempel gruppradio.

Skyddsmaskväska

En ny skyddsmaskväska levereras också den till Försvarsmakten detta år. Väskan har gjorts mindre och saknar fack på utsidan, fästanordning på baksidan är anpassad till Försvarsmaktens nya stridsutrustning. Den kan också bäras som tidigare i axelrem. C-vätskeskydd utgår, personsaneringsmedel, PS104, minskas till en flaska.

Skyddsmask 90

Drickfunktionen förbättras genom en möjlighet att koppla ihop maskens slang med CBRN-anpassad vätskesäck som bärs på ryggen. Det pågår en undersökning anseende möjligheterna att byta ut skyddsmaskens siktskivor, mot skivor med förbättrad tålighet mot repning samt sådana som har ballistiskt skydd enligt standarden; EN166.

Tillpassningskontroll

Systemet ”Portacount” levereras till Försvarsmakten under 2013. Det är en partikelräknare som mäter och jämför partikelmängden inne i skyddsmasken med den omgivande luften. Utrustningen används för att kontrollera att masken passar till ansiktet. Som partikelalstrare används ett värmeljus. Systemet kommer att användas som ett komplement till tillpassning i tårgasmiljö.

Kommande delar

Nästa fas i projektet omfattar anskaffning av varnare för strålning och nukleära hot, en så kallad ”R/N-varnare”. Detta ligger under området personlig detektion/dosimetri och kommer att vara ett komplement eller en ersättare till dosimeter 61. Varnaren är beräknad att leverans till Försvarsmakten tidigast 2014.