Must ser över hanteringen av personuppgifter

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, behöver förbättra hanteringen av personuppgifter. Det finner Datainspektionen i sin granskning av Musts IT-system och arbetssätt.

Behandlingen av personuppgifter vid Must måste ändras för att minska risken för att dessa uppgifter hanteras på ett felaktigt sätt. Det anser Datainspektionen som nu har beslutat om sex förelägganden till följd av granskningen. Dessa ligger nu till grund för konkreta förbättringar.

Must har redan påbörjat arbetet med att se över metoder och utbilda personal. Försvarsmakten kommer att redovisa vilka åtgärder som vidtagits till Datainspektionen senast den 15 oktober 2013.

Datainspektionen har granskat Försvarsmaktens behandling av personuppgifter vid Must i enlighet med lagen (2007:258) om behandling av personuppgiften i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst.