Minor oskadliggjorda utanför Göteborg

Minröjningsinsatsen Safety Clearance Operation, SCOP 13-1 som genomförs både på väst- och ostkusten fortsätter göra havet säkrare. Idag oskadligjorde HMS Ulvön två tyska minor från andra världskriget.

Efter mer än 70 år på botten är minan välbevarad och sprängkraften finns kvar. Foto: John Storm/Försvarsmakten
Fartygschef på HMS Ulvön är Martin Göth, här framför undervattensfarkosten.
Fartygschef på HMS Ulvön är Martin Göth, här framför undervattensfarkosten. Foto: John Storm/Försvarsmakten
I nattens mörker sjösätts undervattensfarkosten för att identifiera något på botten.
I nattens mörker sjösätts undervattensfarkosten för att identifiera något på botten. Foto: John Storm/Försvarsmakten
Vädret har växlat mellan grov sjö och som här, vackert väder.
Vädret har växlat mellan grov sjö och som här, vackert väder. Foto: John Storm/Försvarsmakten
Fartygschef på HMS Ulvön är Martin Göth, här framför undervattensfarkosten. Foto: John Storm/Försvarsmakten
I nattens mörker sjösätts undervattensfarkosten för att identifiera något på botten. Foto: John Storm/Försvarsmakten
Vädret har växlat mellan grov sjö och som här, vackert väder. Foto: John Storm/Försvarsmakten

Samtidigt som fartygen från Fjärde sjöstridsflottiljen har sökt i vattnen utanför Västervik och Nynäshamn har Tredje sjöstridsflottiljens fartyg, HMS Ulvön, HMS Vinga och HMS Sturkö, sökt utanför fyren Pater Noster, väster om Göteborg. Sent igår kväll, den 22 april, oskadliggjordes två funna minor. En sprängladdning placerades intill minan med undervattensfarkost, som fjärrutlöstes från fartyget efter att man kontrollerat att området var säkert.

Många minor kvar runt våra kuster

Sjöminan har alltid varit ett billigt och effektivt sätt att föra krig. Under första och andra världskriget fälldes cirka 170.000 minor runt Sveriges kuster. En stor del av dessa minor ligger ännu idag kvar längs våra kuster. Minorna är inte farliga, där de ligger men risker kan inte uteslutas i samband med undervattensarbeten eller fiske. Strömmar kan också föra minorna närmare kusten där sportdykare kan komma i kontakt med dem.
I det aktuella området fanns flera tyska minlinjer från andra världskriget. Efter några dagars sökning hittades det första välbevarade minankaret, som är en indikation på att man letar på rätt ställe. Totalt bestod den aktuella mineringen av över 3000 tyska minor. Stora delar av mineringen sveptes och bärgades av svenska flottan under efterkrigstiden.

– Ett farligt och påfrestande arbete som jag idag kan betrakta med ödmjukhet och beundran säger Martin Göth, fartygschef ombord på HMS Ulvön.

Sjöminröjning är ett tidsödande pussel.

Noggrannhet, tålamod och kreativ analys är framgångsrika egenskaper hos en besättning. Minorna ligger oftast inte på de angivna positionerna utan det är ofta ett detektivarbete att finna dem. De senaste åren har marinens minröjningsfartyg bland annat sökt efter sjöminor längs ostkusten, öster om Gotska sandön, söder om Falsterbo och nu utanför Göteborg.

– Vår verksamhet är viktig, vi bidrar till en säkrare sjöfart och jag är stolt över att få föra befälet över HMS Ulvön med en professionell besättning, avslutar Martin Göth.