Ledningen som tänker på allt

Den nybildade staben Rörlig operativ ledning (ROL/FHQ) övas för första gången i övningen "Combined Joint Staff Exercise 2013". Det är nu deras träning i att leda och planera en nationell operation sätts på prov.

På planeringsmötet är flera funktioner ur den rörliga operativa ledningen representerade för att planen som tas fram ska bli så bra som möjligt. Foto: Rebecca Fröling/Försvarsmakten
Överste Thomas Karlsson är chef för den rörliga operativa ledningen.
Överste Thomas Karlsson är chef för den rörliga operativa ledningen. Foto: Rebecca Fröling/Försvarsmakten
Chefen Thomas Karlsson kollar läget på planeringsmötet.
Chefen Thomas Karlsson kollar läget på planeringsmötet. Foto: Rebecca Fröling/Försvarsmakten
Överste Thomas Karlsson är chef för den rörliga operativa ledningen. Foto: Rebecca Fröling/Försvarsmakten
Chefen Thomas Karlsson kollar läget på planeringsmötet. Foto: Rebecca Fröling/Försvarsmakten

Den rörliga operativa ledningen etablerades på Ledningsregementet 2012. Staben har i uppgift att tillgodose den nationella insatschefens ledningsbehov i händelse av krig, samt kunna fungera som ett högkvarter i en internationell insats. I övningen "Combined Joint Staff Exercise 2013" (CJSE) övas den i den nationella uppgiften genom att tränas i ett spelscenario där deltagarna får inspel i form av fiktiva händelser som sker i Sverige och som måste hanteras.
– Övningen har hittills gått bra och jag tror att vi kommer att nå våra uppsatta utbildningsmål, säger överste Thomas Karlsson som är chef för ROL:en, ett område han har god kunskap om efter bland annat liknande befattning i Afghanistan.

Styrkan i multifunktion

Staben är uppbyggd med flertalet funktioner för att på bästa sätt lyckas med sina uppgifter. När vi möter ROL/FHQ sitter cheferna för dessa olika funktioner i ett viktigt planeringsmöte för att besluta vad nästa steg bör vara i övningsoperationen. Representerade finns allt från underrättelse, logistik, civil-militär samverkan och personalfrågor. Tillsammans ska de ha tänkt på allt för att planen, som ska skickas till deras underställda brigadstab i Boden, ska vara så välarbetad och omfattande som möjligt.

Tidigare har det funnits flertalet staber som tillsammans täckt upp det nationella insatsledningsbehovet, men Thomas Karlsson ser stora vinster i den nya stabens funktion.
– Att ha en permanent operativ och taktisk stab, med hög förmåga såväl nationellt som internationellt, kommer att spara oss mycket energi, säger Thomas Karlsson.

Byter språk efter årsskiftet

I nutid är närmare 60 personer anställda på ROL/FHQ, men vid årsskiftet ska de ha nått 85 anställda. Då börjar den nya fasen, där staben skiftar till internationellt fokus.
– Nu bygger vi upp vår förmåga nationellt, för att sedan efter årsskiftet gå över i en multinationell fas. Detta innebär att vi kommer att få tillökning på omkring 40 internationella officerare, byta arbetsspråk till engelska och tränas specifikt för internationella operationer, förklarar Thomas Karlsson.

Ledningens konkreta mål är att stå klara inför beredskapstiden för Nordic Battlegroup (NBG), som startar första halvåret 2015.