Inget jämmer eller klagan

När Carlskrona närmar sig insatsområdet intensifieras utbildningar och övningar ombord. Allt för att upprätthålla, befästa och öka den nivå som besättningen har fått vid förberedelseskedet innan losskastning.

Det är viktigt att kulspruteskytten på bryggvingen är insatt i de insatsregler som förbandet har att följa. Foto: Anders Kallin/Försvarsmakten
I horisonten syns en av världens saltaste sjöar, Lac Assal.
I horisonten syns en av världens saltaste sjöar, Lac Assal. Foto: Försvarsmakten
I horisonten syns en av världens saltaste sjöar, Lac Assal. Foto: Försvarsmakten

Nu handlar det om att finslipa procedurer och rutiner så att tiden från larm till insatsberedd vid en händelse minskas till ett minimum. Utvärderingar sker efter varje övning för att dra lärdomar och ständigt förbättra procedurer.

De insatsregler och mandat som vi måste följa när vi ingår i styrkan EU Navfor ska sitta som rinnande vatten. Niclas Sjöquist är juridisk rådgivare ombord och genomför utbildningar och praktiska övningar som tränar bland annat vaktchefer och personal på bryggan.
– Det är oerhört viktigt att vi som enhet kan insatsreglerna och agerar på ett korrekt sätt vid ett ingripande eller en händelse, säger Niclas.

Samtidigt som Carlskrona har tuffat på genom Röda havet genomför helikopterenheten fortsatta kontroller och flygningar. Helikoptrarna och besättningarna förbereds med rätt utrustning för att kunna verka inom förbandet. Stödenheten förbereder för Carlskronas ankomst. Det är en mängd beställningar och förrådskompletteringar som fartyget ska göra under de dagar som tillbringas i Djibouti. Utan stödenheten skulle det bli väldigt svårt för Carlskrona att verka i insatsen.

En lite kuriös jämförelse mellan Röda Havet och Sverige så är Röda havet lika stort som Sverige. Det har tagit Carlskrona cirka tre dygn att ta sig från utloppet vid Suezkanalen till det sund, Bab-el-Mandeb, som gränsar mot Adenviken. Bab-el Mandeb betyder fritt översatt ”Jämmerporten eller Klagansporten” enligt vår arabiske tolk. Personalen varken jämrar sig eller klagar utan är beredda och tränade för att inom kort starta den insats de har förberett sig på sedan den 7 januari.