Ing 2 stödjer med röjning av Germijaparken i Kosovo

Ing 2, har fått i uppgift att lämna stöd till Kosovo med splitterskyddade maskinresurser i samband med röjning av oexploderad ammunition (OXA) vid Germijaparken i Pristina. Samt stödja med utbildning avseende röjning av oexploderad ammunition.

Område i Germijaparken som ska röjas. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

Huvuddelen av de OXA som fanns i området är röjd sedan flera år tillbaka och det som återstår är röjning av rasmassor och de eventuella OXA som finns under rasmassorna. Insatsen genomförs under sex veckor och bemannas av en sammansatt grupp från Ing 2.