Grillning på hög nivå

Precis klockan tio på fredagsförmiddagen den 15 mars öppnade Mats Tysklind, professor i kemi vid Umeå universitet, disputationen för Tomas Holmgren. Det skulle komma att bli ett rejält arbetspass för Tomas som disputerade med en avhandling som behandlade utsläpp av organiska ämnen från olika material och modeller för hur man uppskattar mängden av dessa utsläpp. Drygt tre timmar senare kunde Tomas titulera sig filosofie doktor efter väl förrättat värv, att försvara sin avhandling.

Fakultetsopponenten, Dr. Martin Scheringen från Schweiz laddar om för en ny rond under disputationen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Tomas presenterade delar av sitt arbete för auditoriet.
Tomas presenterade delar av sitt arbete för auditoriet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Tomas presenterade delar av sitt arbete för auditoriet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Tänk dig att din golvmatta är producerad för ett antal år sedan. I mattan ingår flera ämnen som inte vill hålla sig där. Alltså hålla sig på, eller i, mattan. De lämnar sin plats och övergår i luften som ibland farliga ämnen och det utan att det någonsin funnits en avsikt att dessa ämnen ska finnas i vår luft. Hur man beräknar mängden av dessa ämnen i vår omgivning är ett exempel på vad Tomas arbete har gått ut på under de senaste åren. Nu stod han på mållinjen, öga mot öga framför sin opponent, beredd att försvara sin avhandling. Något han verkligen skulle komma att få göra.

Nästan fullt

I MIT-husets sal MA121 fanns mellan 60 och 70 åhörare som intresserat bänkat sig för att ta del av detta drama. Bland dem fanns familjemedlemmar och vänner, kollegor och studenter från institutionen för kemi, kollegor från Totalförsvarets skyddscentrum och säkert också ett antal personer som bara var intresserade av detta ämne. Detta för om en disputation i sig kan erbjuda spänning och drama så kan ju också de ämnen som sprids i vår omgivning också i förlängningen komma att svara för utgifter, drama och konflikt i vår gemensamma framtid.

Minst sju ronder

Fakultetsopponent var doktor Martin Scheringer från Zürich i Schweiz. Han svarade för det som många i publiken upplevde som en regelrätt grillning av Tomas. För den oinvigde framstod den som en match i minst sju ronder. I pauserna bläddrade doktor Scheringer i sitt block och fiskade fram sina tankar och fakta för den kommande omgången. De två första avdelningarna kan betecknas som ”läxförhöret”. Därefter kom minst tre ronder med intellektuell diskussion mellan Tomas och opponenten. Otroligt spännande också för en inbiten humanist. Här visade det sig att Dr. Scheringer är en mästare i analys och modelltänkande. I dessa utbyten av tankar blev det dock någon gång klart att språket som inte var modersmål för någon av kontrahenterna gjorde det hela svårare. Något som de båda hanterade helt öppet genom att inte dra några slutsatser om vad den andre tänkte utan bara fråga om tills man förstod varandra. Riktigt elegant hanterat. När så avslutningen närmade sig kom avdelningen där själva skrivningarna i avhandlingen nagelfors och ifrågasattes. Efter cirka tre timmar var så disputationen klar och betygsnämnden drog sig tillbaka för att överväga sitt beslut. Godkänd eller inte?

Betygsnämndens beslut

Efter cirka 20 minuter anlände betygsnämnden och dess företrädare Gunilla Lindström från Örebro kunder konstatera att Tomas naturligtvis var godkänd. Det innebar att champagnen korkades upp och glädjen spreds i lokalen. Ett mångårigt arbete var över vilket säkerligen inte bara innehåller känslor av glädje utan också en viss tomhet. Att försöka sätta sig in i Tomas tankar när glasen höjdes till en skål känns i det närmaste omöjligt utan att själv ha varit i samma situation. Omgivningen gratulerade och många blev handslagen från en lättad omgivning. För Tomas tog det däremot lite tid att varva ned efter ansträngningen så lättnaden infann sig först senare.

Jobb vid Skyddscentrum

Tomas är i botten officer vid Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå. Där kommer han att fortsätta sin anställning, nu som C-expert. Redan idag väntar nya spännande uppgifter på honom. Bland annat tränas delar av den EU-stridsgrupp som ska stå i beredskap från den första juli i Umeå. En utmanande uppgift som under maj månad kommer att innebära en tre veckor lång övning i Storbritannien.