Granatgevärsskytt och plattsättare

Inifrån skogsdungen ute på Skövde skjutfält kommer Viktor Bouvin och hans jobbarkompisar. De har vapen i händerna och diskuterar hur anfallsstriden kunde gjorts på ett annat sätt. Det som är speciellt med Viktor och de andra soldaterna är att de inte arbetar med detta på heltid utan tjänstgör endast tidvis som soldater.– Det blir ett avbrott i vardagen där man förenar nytta med nöje. Det vill säga man gör en insats för något men man har väldigt kul med sin grupp, säger Viktor.

Man får motion, frisk luft och man utvecklar sig själv. Det blir ett avbrott i vardagen där man förenar nytta med nöje, säger Viktor som är tidvis tjänstgörande soldat och uppmanar fler att våga pröva anställningsformen. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Viktor gjorde värnplikt som vagnchef, är nu granatgevärsskytt och tycker det är kul att ha fått möjlighet att testa något nytt.
Viktor gjorde värnplikt som vagnchef, är nu granatgevärsskytt och tycker det är kul att ha fått möjlighet att testa något nytt. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Viktor gjorde värnplikt som vagnchef, är nu granatgevärsskytt och tycker det är kul att ha fått möjlighet att testa något nytt. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Viktor Bouvin kommer från Östersund där han arbetar som plattsättare. Under ett år har han nu även varit anställd som tidvis tjänstgörande soldat på Skånings kompani. Viktor och hans civila arbetsgivare tycker det har fungerat bra med tjänstgöringen eftersom planen för när han ska vara här har varit klar i så god tid och kollegorna tycker det verkar vara ett spännande jobb.

Tjänstgöring innebär övningar och kurser

I höstas var Viktor här på krigsförbandsövning och till hösten blir det ny sådan. Tiderna ligger i den tjänstgöringsplan som han och hans plutonchef har satt ihop. Mellan övningarna har de krigsförbandskurser för att repetera kunskap så att det inte ska gå för lång tid mellan tillfällena för tjänstgöring.
– De ska kunna leverera och delta aktivt till 100 %. Det är inte bara häftigt att dra på sig uniformen utan man ska bidra till förbandets utveckling – det är dyrbar tid när de är här. De måste bidra aktivt, ta ansvar för sin del i förbandet, säger Johan Bertilsson som är Viktors chef på plutonen.

Krigsförbandskursen denna gång startade fredag morgon. Då började soldaterna med att plocka fram sin utrustning och se till att allt är i ordning. Sedan lastar de upp för att ge sig ut i fält och börja öva. De som kör stridsfordon övade för sig och Viktor och hans kompisar övade anfallsstrid i skogsdungen. Under lördagen slogs plutonen ihop och det var dags att resa tält och öva förläggningstjänst.

Utveckling och ansvar

I augusti kommer det blir mer av samövning för hela plutonen för att de ska fungera tillsammans när det är dags för höstens stora övning som blir ett tillfälle för vidareutveckling.

Tiden mellan kurser och övningar är det viktigt att Viktor och de andra soldaterna håller sig i form.
– Man känner själv att det är viktigt att man håller sig i form, man vill inte vara en belastning för någon annan utan man vill orka med. Man förväntas ta ansvar och kunna lösa uppgifter. Det känns professionellt.