Först till Afghanistan

Inom kort åker den första delen av den blivande svenska Afghanistanstyrkan, FS 25, till Afghanistan. – Vi åker tidigare än övriga förbandet för att vara helt på topp och väl intrimmade när huvuddelen av styrkan anländer senare i maj, säger chefen för logistikenheten National Support Element, Lisa Skoglund.

Mattias Lövgren, en av förarna i tungtransportgruppen som kommer att köra material, oftast i containrar, mellan den stora basen Marmal och Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Lisa Skoglund är chef för National Support Element, NSE. Inom kort reser hon Afghanistan tillsammans med sina 47 kolleger i NSE.
Lisa Skoglund är chef för National Support Element, NSE. Inom kort reser hon Afghanistan tillsammans med sina 47 kolleger i NSE. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Fredrik Bengtsson ansvarig för transporter till och från Afghanistan. Alla soldater har passerat fysiska tester före rotation till Afghanistan.
Fredrik Bengtsson ansvarig för transporter till och från Afghanistan. Alla soldater har passerat fysiska tester före rotation till Afghanistan. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Maria Svensson, logistikassistent, agerar skadad under en sjukvårdsövning som ingår i utbildningen före rotation till Afghanistan.
Maria Svensson, logistikassistent, agerar skadad under en sjukvårdsövning som ingår i utbildningen före rotation till Afghanistan. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Lisa Skoglund är chef för National Support Element, NSE. Inom kort reser hon Afghanistan tillsammans med sina 47 kolleger i NSE. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Fredrik Bengtsson ansvarig för transporter till och från Afghanistan. Alla soldater har passerat fysiska tester före rotation till Afghanistan. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Maria Svensson, logistikassistent, agerar skadad under en sjukvårdsövning som ingår i utbildningen före rotation till Afghanistan. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Den svenska styrkans National Support Element, NSE, består av ett 50-tal medarbetare. Enheten har många viktiga uppgifter. Utan enheten fungerar inte resten av förbandet. De ansvarar bland annat för att alla i förbandet har och får den utrustning de behöver. De ser också till att alla fordon och övrig tekniskt utrustning fungerar som de ska.

– Vi ansvarar för stora huvudförrådet och all svensk materiel. Vi ansvarar också för tunga transporter inom det svenska området. För att det ska bli så bra som möjligt åker vi ned tidigare än flertalet övriga för att trimma in verksamheten, säger hon.

Enheten har tränat och övat hårt sedan i januari.
– Och vi har inte bara tränat i våra huvudfunktioner. Vi har även genomfört stridsutbildning. Det ser jag som något mycket viktigt eftersom vi alla trots allt måste vara beredda på att klara av även en knivig stridssituation, säger Lisa.

Utbildningstiden vid Livgardet har varit bra. Allt har syftat till att alla ska vara väl förberedda på de arbetsuppgifter som väntar.
– Inte minst tack vare bra chefer och bra soldater har utbildningen avlöpt mycket bra. Vi har också fått möjlighet att påverka utbildningen för våra egna specifika behov. Nu känns det som att vi är mycket väl förberedda. Det ska faktiskt på ett sätt bli skönt att få åka till Afghanistan. Att rent praktiskt få göra detta servicearbete vi har tränat och utbildat oss för. Jag är inte alls nervös för att åka ned med detta härliga gäng. Jag känner mig fullt trygg. De är mycket kompetenta. Många har också tidigare erfarenheter från Afghanistan och andra missioner, säger Lisa Skoglund.