Förberedelser för slutövning

Vid åttatiden den 26 april började en fordonskolonn att röra sig på Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå. Slutmålet för transporten är sydvästra England och denna del av resan kommer att stanna i Göteborg. Detta för att därifrån kunna skeppa fordonen till England för att återförenas med förbandets egna soldater.

Stina Sandström från Tavelsjö gör åtgärder före körning. Kontroll på läget är alltid bäst. ”Det känns kul såklart att köra ett helt gäng ned till Göteborg, spännande!” Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Tankade, lastade och klara. Förberedelserna för övningen har pågått under lång tid.
Tankade, lastade och klara. Förberedelserna för övningen har pågått under lång tid. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Göran Ågren ingår som förare i denna styrka.
Göran Ågren ingår som förare i denna styrka. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Tankade, lastade och klara. Förberedelserna för övningen har pågått under lång tid. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Göran Ågren ingår som förare i denna styrka. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

– Det känns bra att köra ned till Göteborg, säger Göran Ågren och betraktar de uppställda och lastade fordonen på morgonen den 26 april. På lördag kväll ska vi vara i Göteborg efter en övernattning i Stockholmsområdet. Efter det ska vi kunna lasta för färjetransporten till slutövningen med den EU-stridsgrupp som förbandet ska ingå i.

Slutövning

Målet är alltså stridsgruppens slutövning som ska hållas i sydvästra England. Den kommer att genomföras med början under den kommande veckan för att avslutas om drygt två veckor. Skyddscentrums deltagande i stridsgruppen är inte det enda svenska bidraget till denna uppgift. I den svenska kontingenten ingår också delar ur Artilleriregementet och Luftvärnsregementet samt en stödenhet för underhållets del från Trängregementet. Just nu är förberedelserna i Umeå i sin avslutningsfas för att soldaterna ska kunna transporteras till England med flyg, C 130 Hercules. När fordonen anländer till hamn i England så kommer personalen att möta upp och övningen kan börja.

I beredskap

Förbandet som kommer att stå till EU:s förfogande är stommen ur den första CBRN-plutonen vid SkyddC. Sammanlagt ingår 25 personer i plutonen som, som alltid, är sammansatt för just den uppgift den ska ha i denna stridsgrupp där Storbritannien har ledartröjan. För att samöva förbandet och se till att alla ingående delar kan fungera tillsammans fullt ut så genomförs nu en slutövning. Beredskapen kommer att genomföras mellan den första juli och den sista december detta år.

Stöd från frivilligrörelsen

För att stödja transporten så ställer sex bilkårister upp som chaufförer. De stöttar tillfälligt Försvarsmakten med sin kompetens och gör det möjligt att genomföra förberedelserna för övningen på smidigast tänkbara sätt. Bilkåren är en kraftfull resurs som ger stor flexibilitet vid denna typ av situationer då extra förare behövs på grund av uppgifternas längd.

CBRN?

”CBRN-skydd” står för skydd vid kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser. Bokstäverna står för motsvarande engelska ord inom detta verksamhetsfält. Engelska blir också det språk på vilket den kommande slutövningen ska genomföras på.