Flygstyrka med hög kunskap

Under fredagen avslutades Combined Joint Staff Exercise, CJSE-13, en stor datorbaserad övning i Försvarsmakten där man övat en internationellt sammansatt stab som ingår i en fredsinsats på FN:s uppdrag i ett påhittat land, Bogaland. Flygdelen har övats från Luftstridsskolan i Uppsala.

Personalen i den så kallade Responce Cell Air i Uppsala levererar spelunderlaget till det fiktiva luftkriget. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Servicedesken under CJSE i Uppsala är öppen för deltagarnas behov från tidig morgon till sen kväll.
Servicedesken under CJSE i Uppsala är öppen för deltagarnas behov från tidig morgon till sen kväll. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Chef och ställföreträdare tittar på sig själv i intervju i övningens egen TV-kanal.
Chef och ställföreträdare tittar på sig själv i intervju i övningens egen TV-kanal. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Övningens egen orkester, Bogaland Boys från finska försvarsmakten uppträdde på mässen i Uppsala.
Övningens egen orkester, Bogaland Boys från finska försvarsmakten uppträdde på mässen i Uppsala. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Servicedesken under CJSE i Uppsala är öppen för deltagarnas behov från tidig morgon till sen kväll. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Chef och ställföreträdare tittar på sig själv i intervju i övningens egen TV-kanal. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Övningens egen orkester, Bogaland Boys från finska försvarsmakten uppträdde på mässen i Uppsala. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Övningen har pågått mellan den 15 april och den 26 april. Till skillnad från verkligheten och vid andra typer av övningar så finns inga riktiga förband med i övningen. Den multinationella staben övar helt spelat och simulerat. Till och med TV-sändningarna är påhittade i övningens egen TV-kanal.

Scenario

Scenariot utspelas i det fiktiva landet Bogaland.
Bogaland överensstämmer geografiskt med östra Mellansverige inklusive Gotland.
I Bogaland pågår en FN-mission för att skydda befolkningen och att bidra till att återskapa struktur efter ett långt inbördeskrig.

Flygstyrkorna har som huvuduppgift att hålla en så kallad "no fly zone", det vill säga ha full kontroll på vilka som får flyga över Bogaland.

Bogaland Forces (BFOR) leds av en multinationell sammansatt Natostyrka.
Spelet bygger på erfarenheter från de verkliga insatserna både på Balkan och i Afghanistan.

Elever från flera länder

Syftet med CJSE är att förbereda enskilda deltagare att ingå i en multinationell stab vid en FN stödd insats. Flera av de övade är elever vid olika försvarshögskolor i Sverige, Finland, Österrike och de baltiska länderna.

Utöver dessa finns ett stort antal officerare och civila från flera länders försvarsmakter och andra civila organisationer som kan tänkas ingå i en verklig internationell insats.

I Uppsala inom flygdelen övas drygt 200 personer av cirka 1 400 personer totalt i övningen.

Svenskt och finskt i ledningen

Den internationellt sammansatta flygstyrkan leds av generalmajor Micael Bydén som till vardags har samma uppgift för våra svenska flygstyrkor. Hans närmaste man är en överste från det finska flygvapnet, Petri Tolla.

– Det är en stor förmån för oss finnar att få delta i övningen. Det ger oss en bra erfarenhet att samöva i en omfattande form och underlättar för oss jämfört med att själva ordna en övning av den här storleken hemma i Finland. Vi hoppas att vi får återkomma och delta i framtida övningar, säger Petri Tolla.

Stöd och support

Luftstridsskolan upprättar och bemannar ett så kallat Site Exercise Centre (SEC). Cirka 45 medarbetare från flera organisationsenheter inklusive frivillig personal ingår i supportteamet och har lagt ner ett omfattande arbete för att övningsdeltagarna skall mötas av bästa möjliga förutsättningar att öva, byta erfarenheter och knyta kontakter.

Ett exempel är möjligheten att umgås under den korta tid man inte övar.
Under tisdagen gästades Uppsala av övningens egna rockband, The Bogaland Boys. Ett sex man stark band från det finska försvaret. Bogaland Boys tillsammans med en varm korv och en kall dryck gav ett nödvändigt avbrott i det annars intensiva övningstempot.
– Detta är andra året flygdelen ingående i CJSE grupperar här i Uppsala. Det är ett bra tillfälle för Uppsala garnisonen att profilera sig, inte bra för de svenska deltagarna, utan även för våra utländska gäster. För att organisera och genomföra detta har jag en positiv och professionell stab från flera enheter, säger Terje Hallin, ansvarig för supporten i Uppsala.

Intryck och slutsatser

Vi kan konstatera att vi blir bättre och bättre på att öva internationella senarior. Flera deltagare har egna erfarenheter från riktiga insatser i det verkliga livet som man tar med sig tillbaka till övningen.

Delar av den svenska personalen har erfarenhet från insatsen i Libyen 2011 och den pågående insatsen med helikoptrar både i Afghanistan och i Adenviken.
Micael Bydén är mycket nöjd med årets övning ur flera synvinklar. Han tycker att stödet från personalen i Uppsala har bidragit till att övningen kunde starta utan några som helst hinder och att övningsdeltagarna snabbt kunde koncentrera sig på sina uppgifter i stabsarbetet. General Micael Bydén hävdar att kombinationen av allt mer erfarna personer som ingår i övningen både som rådgivare och lärare gör att de grundläggande kunskaperna hos eleverna snabbt kommer upp på en bra nivå.
– Jag skulle utan att tveka kunna ta med mig årets övade stab ut i en skarp insats om vi fick frågan att ingå i en sådan i närtid, säger den flygtaktiske chefen Micael Bydén.

En slutsats och ett betyg som talar sitt tydliga språk.