Ett kugghjul bland andra

När ett förband ombaserar till en ny plats innebär det ett intensivt arbete för samband- och informationssystemfunktionen. Kommunikationen till Sverige och inom förbandet måste snabbt komma igång innan övningen startar. Krypterad telefoni, Internetförbindelse, datorer och nätverk ses som en självklarhet, men det ligger timmar av förberedelser innan det fungerar.

Staffan Spendrup med en krypto-PC som krypterar och dekrypterar filer. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Laddning av kryptonyckel för Länk 16 utförs av flygtekniker.
Laddning av kryptonyckel för Länk 16 utförs av flygtekniker. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Enkla handgrepp för Henrik Sandström. Installation och funktionskontroll av nätverksskrivare.
Enkla handgrepp för Henrik Sandström. Installation och funktionskontroll av nätverksskrivare. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Laddning av kryptonyckel för Länk 16 utförs av flygtekniker. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Enkla handgrepp för Henrik Sandström. Installation och funktionskontroll av nätverksskrivare. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Uppstarten är kritisk eftersom alla vill komma igång med sitt arbete och sin funktion. Helst komma till ett dukat bord där datorer, skrivare och telefoner redan finns.

– Vår funktion skapar förutsättningar så att andra delar i förbandet kan verka, säger Henrik Sandström som är systemtekniker informationssystem.

Den största utmaningen är att få med sig rätt saker och veta hur det ser ut på den plats som övningen ska bedrivas ifrån.

– Rekognoseringsresan är viktig för vår funktion för att vi ska veta vad vi måste göra direkt när vi kommer fram, säger ledningssystemdriftledaren Staffan Spendrup.

Under Frisian Flag används Länk 16, en datalänk där krypterad data skickas mellan de deltagande flygplanen och mellan flygplan och flygstridsledning. Den ger bland annat stridspiloterna aktuellt luftläge under flygpassen. För att det ska fungera behöver flygteknikerna en kryptonyckel som de läser in de svenska Gripenplanen.

– Inom Nato vill de ha en sambandsofficer som hämtar ut dessa kryptonycklar och vi har ett jättebra samarbete med vår sponsringsnation som är Nederländerna, säger Staffan Spendrup.

En annan viktig funktion är förbindelsen hem till Sverige via TVI, Transmission Via Internet, för att ha rätt materielstatus och drifttider i flygunderhållssystemet Fenix. Även denna förbindelse upprättar de.

Under övningen så löser de övriga uppkomna problem.

– Det kan till exempel vara att installera en skrivare där drivrutinerna är fel, säger Henrik Sandström.

– Det blir en driftfas med felavhjälpning och så vi sköter lättare saker som inte är viktiga för funktionen men för trivseln, säger Staffan Spendrup.

När övningen avslutas startar nästa intensiva arbete, att bryta det som är uppbyggt och packa materielen innan alla kan återvända hem till Sverige igen.