Det våras för hundtjänsten

Solen går upp över Västgötaslätten och morgonkylan biter lätt i kinden. Tidigt på morgonen ses ett antal hundekipage börja sina förberedelser inför dagens hundträning.

Hundförare Freja Wallin med hunden Falina under grupplydnaden som inledde dagarna. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten
Hundtjänsten vid 2:a flygbasbataljonen bedrivs vid kompanierna på Kallax, Såtenäs och Ärna. Här är ekipagen samlade på en plats och övar grupplydnad.
Hundtjänsten vid 2:a flygbasbataljonen bedrivs vid kompanierna på Kallax, Såtenäs och Ärna. Här är ekipagen samlade på en plats och övar grupplydnad. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten
Hundtjänsten vid 2:a flygbasbataljonen bedrivs vid kompanierna på Kallax, Såtenäs och Ärna. Här är ekipagen samlade på en plats och övar grupplydnad. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten

Den 8–12 april har 2:a flygbasbataljonen samlat sina hundförare och hundar för gemensam träning. Ur bataljonen är det sju hundförare med hundar och ytterligare tre ekipage från Säkerhetskompaniet Sjö i Göteborg som samlats för en dressyrvecka på F 7.

På lydnadsplanen vid hundgården på F 7 är det full aktivitet. Dagen inleds med ett gemensamt lydnadspass där samtliga hundar ingår. Vissa av hundarna klarar det bra medan andra har lite större problem med koncentrationen då det är så många hundar igång samtidigt.
Under veckan kommer hundarna och dess förare att tränas i skogsarbetet, spårning i urban miljö, lydnad och sök efter personer i byggnad.

– Anledningen att vi valt att samla ihop bataljonens hundförare är för att likställa utbildningen, kontrollera vilket utbildningsbehov som finns och vidare är det viktigt att de får träffas och utbyta erfarenheter mellan varandra säger Johan Brolin, tjänstehundsofficer vid bataljonen.

Samlas på en plats

2:a flygbasbataljonen är spridd på ett flertal platser i landet och just hundtjänsten finns numer vid Kallax, Såtenäs och Ärna. Hundtjänsten bedrivs vid kompanierna på respektive plats. Dressyrveckan utgör ett avstamp för den dressyrperiod som nu följer innan ekipagen senare i vår kommer att göra sitt behörighetsprov som slutgiltigt gör dem operativa och kan användas fullt ut i tjänsten.

– Valet av F 7 för dressyrveckan har flera orsaker. Dels ville vi komma åt att träna på barmark men även så långt som möjligt vara behjälpliga i uppstarten och göra ett avstamp för återinförandet av hundtjänsten på F 7, fortsätter han.

Hundförarutbildningen är 16 veckor lång. Under dessa veckor lär sig hundföraren grunder i hundtjänst och tränar mot de dressyrinriktningar som hundarna är avsedda för. Utbildningen utgör bara en grundplatta för hundföraren att stå på. När de kommer hem till förbanden måste dressyren fortsätta och ekipagen måste träna på att fungera i plutonen.

– Det är därför viktigt att hundförarna tilldelas tid för att kunna fortsätta att utvecklas, tillägger Johan Brolin.

Nya arbetssätt

I och med införandet av ny organisation vid årsskiftet ändrades även hundtjänsten inom Försvarsmakten. Den personal som tidigare arbetade på hundplutonerna och skötte om hundarna, tilldelades till stor del nya befattningar och idag är det hundförarna som likt polisen, tar hem hundarna på kvällar och helger. All dressyr och utbildning sker centralt och sköts av Försvarsmaktens hundtjänstenhet, FHTE.

Johan Brolin tycker att det är lite tidigt att säga hur det nya systemet fungerar men han tror att det kan bli riktigt bra efter en omställningsperiod.

– Om alla har en vilja att det ska bli bra, kombinerat med lite klokskap och ett öppet sinne för förändringar, blir det bra. Jag tror det är viktigt initialt att vi får in de hundtjänstbefattningar som idag finns i produktionsorganisationen i insatsförbandet istället, säger han och fortsätter

– Det är i insatsorganisationen som hundtjänsten vid förbanden bedrivs och därför tycker jag att den hundtjänstpersonal som finns även ska vara placerad där.

När hundtjänsten nu är igång med GSS/K-soldaterna ska verksamheten med hundar för GSS/T startas upp.

– Avseende den soldatkategorin är allting i dagsläget inte klart och jag hoppas att den utredning som ska göras klarar ut de frågetecken som finns innan vi går in i det, avslutar Johan Brolin.

Jeanette Wolltin, hundtjänstledare Säkerhetskompaniet Sjö:

– När vi fick chansen att vara med på den här dressyrveckan tog vi den. Det är alltid lärorikt att samöva och utbyta erfarenheter mellan förbanden. Veckan har varit givande och vi tar med oss mycket av dressyrtänket som finns inom 2:a basbat när vi nu åker hem. Jag ser också möjlighet till ett framtida utbyte mellan oss och hundtjänstpersonalen på F 7.

Freja Wallin, hundförare 25:e flygbassäkerhetskompaniet:

– Det är jättekul och lärorikt att få träffas så här och att under en hel vecka uteslutande få träna hundarna med stöd av andra. Det är även nyttigt att få höra hur andra förband tränar sina hundar och hur hundtjänsten fungerar på andra ställen. Annars är det lätt att man blir hemmablind och bara rullar på i gamla spår. Motivationen efter veckan står på topp.

Nystart

Hundtjänsten vid F 7 har legat nere sedan 2005 och det är nu med spänning som verksamheten nu återupptas. Stora utmaningar väntar. Hundstallarna ska byggas om för att uppfylla gällande lagar och förordningar. Ny och nygammal personal har tilldelats befattningar som man inte arbetat i tidigare. Att starta upp verksamheten igen är inte utan friktioner, materiel saknas och byggnaderna har stått tomma sedan man stängde ner.
 

– Det är jättespännande att nu få komma igång med hundtjänsten på F 7. Den här veckan har varit en fin energikick och jag ser nu fram emot att få hjälpa hundförarna vid 26:e flygbassäkerhetskompaniet med hundtjänsten, säger dressör Emma Bratt vid F 7.