Stabens första övning, tillsammans

I veckan avslutade nästkommande Afghanistanstyrka, FS 25, sin stora stabsövning vid Ledningsregementet i Enköping. Under tre veckor har staben övat med kollegerna från Norge, Lettland och Finland - de nationer som alla kommer ingå i nybildade multinationella förbandet Nordic Baltic TSU (Transition Support Unit).

Förbandschef Peder Ohlsson är nöjd med vad stabsövningen i Enköping resulterade i. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

– Det här var det första riktiga tillfället för staben att öva tillsammans. Under den här tiden har vi tränat ett stort antal moment och rutiner som är nödvändiga för att vi ska fungera effektivt som ett förband i Afghanistan, säger förbandschefen Peder Ohlsson.

Ledningen är mycket nöjd med resultatet.
– Tillsammans har vi alla från de fyra länderna övat in fungerande rutiner och arbetssätt. Det handlar också inte minst om att vi ska fungera som ett lag.  Det har vi gjort. Jag är mycket nöjd med vad denna övning resulterat i, säger han.

Över hela landet och även i Lettland pågår övningar för övriga delar av förbandet som ska ingå i Nordic Baltic TSU.
– Exempelvis genomför delar av förbandet stridsövningar i Tofta på Gotland. I nästa vecka kommer jag också att besöka Lettland för att besöka manöverkompaniet. Lite senare under veckan, på Skärtorsdagen, genomför vi en anhörigdag på Livgardet i Kungsängen, säger Peder Ohlsson.