Sista elden för Kosovo

Flera hundra demonstranter väntas sluta upp i Pristina för att demonstrera när den serbiske handelsministern kommer till staden för ett möte med regeringen. Det svenska samverkansteamet, som är en del av KFOR, är beordrade till platsen för att övervaka demonstrationen, som slutar med flera skadade.

För kapten Johan Modigh har Kosovo för alltid en stor plats i hjärtat. Som ansvarig på Kosovo-avdelningen har han haft stor inverkan på förberedelserna för många svenska kvinnor och män på väg mot den internationella insatsen. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Kosovostyrka nummer 27, KS 27, åker till ett land som anses stabilt. Men de har förberetts på att läget snabbt kan förändras.
Kosovostyrka nummer 27, KS 27, åker till ett land som anses stabilt. Men de har förberetts på att läget snabbt kan förändras. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Kuliss-staden Stora Sätra är ett bra ställe att träna sig i att övervaka demonstrationer och att ta beslut när situationen snabbt förändras. Som när den fredliga demonstrationen urartar och staden sätts i brand.
Kuliss-staden Stora Sätra är ett bra ställe att träna sig i att övervaka demonstrationer och att ta beslut när situationen snabbt förändras. Som när den fredliga demonstrationen urartar och staden sätts i brand. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Kosovostyrka nummer 27, KS 27, åker till ett land som anses stabilt. Men de har förberetts på att läget snabbt kan förändras. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Kuliss-staden Stora Sätra är ett bra ställe att träna sig i att övervaka demonstrationer och att ta beslut när situationen snabbt förändras. Som när den fredliga demonstrationen urartar och staden sätts i brand. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Mindre grupper av demonstranter samlas på olika platser runt om i staden, de bär kosovoalbanska flaggor, plakat och allt går fredligt till. Samverkansteamet följer utvecklingen, pratar med befolkningen via tolkar eller på engelska. Allt fler samlas för att demonstrera, stämningen blir tätare, tillhyggen börjar vina genom luften mot den lokala polisen. Till slut är det någon som kastar en Molotov-cocktail och en kraftig eldsvåda flammar upp. En av demonstranterna skadas och snart också en av de svenska KFOR-soldaterna.

Nej, vi är inte i Kosovo på riktigt, demonstrationen äger inte rum på riktigt. Men Livgardets internationella utbildningsenhet (IntUtbE), Kosovo-avdelningen, har som vanligt gjort sitt yttersta för att skapa en situation som speglar verkligheten så nära som det går. Kanske till och med framtiden. Det är slutövning för den sista operativa styrka som Sverige skickar till Kosovo. Platsen är Stora Sätra, Livgardets kuliss-stad.

Vemodigt men rätt

Efter 14 år har våra politiker beslutat att det är dags för Sverige att dra sig ur insatsen på Balkan.
– Det känns lite vemodigt, men min bedömning är att det är en bra tid att lämna Kosovo, säger kapten Johan Modigh, som är chef för Kosovo-avdelningen.
Han har själv genomfört tre internationella insatser i Kosovo och arbetat med utbildning av de svenska styrkorna sedan 2009. De senaste tre åren som chef för avdelningen, med ansvar för att planera och genomföra utbildning för de svenska styrkorna, som sedan starten 1999 har krympt från 850 personer till cirka 50.

– Jag kommer att sakna Kosovo, som jag har följt i media och besökt flera gånger varje år under och inför insats och genom uppföljning av personal som kommit hem från insats, säger Johan Modigh. Men nu är det dags att se framåt och kompetensutveckla personalen inom IntUtbE mot nya insatser.

Förändrad organisation

Ungefär 10 000 svenskar har tjänstgjort i KFOR och många har passerat IntUtbE och Kungsängen på väg mot Balkan. Försvarsmakten har genomgått stora förändringar under tiden, inte minst genom en kraftigt minskad organisation. Den internationella utbildningen har blivit mer professionell och samordnad, menar Johan Modigh. Även IntUtbE har sett sin organisation slimmas, vilket fört med sig att enheten har gått från att genomföra all utbildning till att analysera förbandens utbildningsståndpunkt, fylla i de luckor som förbanden har och fokusera på den insatsspecifika utbildningen. IntUtbE har kvalitetsansvaret.

För Johan Modigh har åren på KS-avdelningen inneburit stor personlig utveckling.

– Det har varit jättestimulerande att jobba med våra internationella insatser. Allvaret i uppgiften har varit motiverande; om något går fel kan det få stora konsekvenser. Jobbet är stort med många kontaktytor och stora möjligheter att påverka och vi har fått de resurser vi behövt för att nå utbildningsmålen.

Fokus på samverkan

Den 14 mars lämnar Kosovo-styrka nummer 27, KS 27, Sverige för att under ett halvår genomföra insats med fokus på samverkan. I oktober, när det är dags att avsluta insatsen, stannar en mindre del av styrkan kvar i Kosovo för att påbörja avvecklingen. Men till dess är det hög beredskap som gäller.

– Läget i Kosovo bedöms som stabilt, men under träningen och slutövningen har vi tagit hänsyn till att hotbilden kan höjas, med anledning av att Sverige avslutar insatsen i Kosovo Force, säger Johan Modigh.


Fotnot: Du kan läsa mer om utvecklingen av IntUtbE och Sverige i Kosovo i nästa nummer av Försvarets Forum, som ges ut den 22 mars och läggs ut under Aktuellt.