Övningar som skapar enhet

Att öva strid i bebyggelse, SIB, är en viktig del i soldaternas träning. I moderna konflikter uppstår ofta hotfulla situationer i städer och byar. Det är vad 710:e kompaniet nu tränat sig att kunna hantera, i anläggningarna vid P 7.

Soldater ur 710:e kompaniet vid P 7 övar inbrytning med stege, från en pansarterrängbil 203 Foto: Hanna Madsen
En soldat från 710:e kompaniet gör inbrytning via balkong
En soldat från 710:e kompaniet gör inbrytning via balkong Foto: Hanna Madsen
Ett stridspar ur 710:e kompaniet tar ett rum under övning i strid i bebyggelse, SIB
Ett stridspar ur 710:e kompaniet tar ett rum under övning i strid i bebyggelse, SIB Foto: Hanna Madsen
En pansarterrängbil 203 säkrar korsning för att kunna  understödja med sin automatkanon (markeras i övningen av en parallellmonterad kulspruta med lös ammunition)
En pansarterrängbil 203 säkrar korsning för att kunna understödja med sin automatkanon (markeras i övningen av en parallellmonterad kulspruta med lös ammunition) Foto: Hanna Madsen
En soldat från 710:e kompaniet gör inbrytning via balkong Foto: Hanna Madsen
Ett stridspar ur 710:e kompaniet tar ett rum under övning i strid i bebyggelse, SIB Foto: Hanna Madsen
En pansarterrängbil 203 säkrar korsning för att kunna understödja med sin automatkanon (markeras i övningen av en parallellmonterad kulspruta med lös ammunition) Foto: Hanna Madsen

710:e kompaniet har nyligen genomfört olika övningar i SIB, strid i bebyggelse. Första skedet genomfördes på P 7s övningsområde, Björka.
 
När vi anländer till övningen har kompaniet precis haft en snabb lunch i solen. Vädret är strålande och vi lyssnar på utvärderingen av det moment som genomfördes av spaningsplutonen just innan lunch.

Gruppcheferna berömmer sina soldater för god följsamhet, god målupptäckt och hög flexibilitet. Plutonchefen är generellt nöjd, framförallt med tempot och koncentrationen som hålls, men efterlyser lite mer driv från grupperna vad gäller egna förslag till plutonchefen.

Efter lunch är det dags för nästa genomförandefas.

Stab och tross-plutonen förbereder sig för framryckning och sammanstöt – dvs att de under sin anfallande rörelse kommer att stöta på motstånd. Under framryckningen blir de påskjutna och besvarar elden. De har understöd från ett stridsfordon, en pansarterrängbil 203, som även den öppnar eld. Den fortsätter understödja vid delmomentet inbrytning i bebyggelse där plutonens uppgift är att ta sig in i byggnaden, se till att inget fientligt motstånd finns kvar och att byggnaden därmed är en säker plats att vistas på.

Under andra skedet fortsatte kompaniet att säkerställa utbildningsnivån genom bland annat repellering från silo, utbildning i sprängtjänst och två dagars kompanianfall.

Det genomfördes ytterligare en SIB-övning där hela kompaniet om 124 man deltog, samt 12 soldater ur 712:e kompaniet som agerade B-styrka – dvs de spelade fienderoller.

Målet är att alla i kompaniet ska bli samövade i alla moment. Många viktiga lärdomar har redan dragits som bland annat lett till ökad förmåga att samverka mellan de olika plutonerna inom kompaniet.

Under övningen deltog även en ammunitionsröjningsgrupp från ingenjörsregementet Ing 2. De utbildade kompaniets soldater i att spränga laddningar och bryta upp dörrar.