Med siktet inställt på anställning i Försvarsmakten

Vid första flygbasbataljonen på F 17 utbildas nu 86 rekryter som så småningom ska leda till en anställning i Försvarsmakten.

Med siktet inställt på anställning i någon form, 86 rekryter genomgår nu sin grundläggande militärutbildning vid Blekinge flygflottilj. Foto: Elena Fredriksson/Försvarsmakten
Stridsskjutning.
Stridsskjutning. Foto: Elena Fredriksson/Försvarsmakten
Utbildning i närkamp.
Utbildning i närkamp. Foto: Elena Fredriksson/Försvarsmakten
Stridsskjutning. Foto: Elena Fredriksson/Försvarsmakten
Utbildning i närkamp. Foto: Elena Fredriksson/Försvarsmakten

Rekryterna har olika inriktning efter genomför GMU. Några har siktet på att bli kontinuerligt anställda soldater, GSS/K, några siktar på att gå vidare och utbilda sig till officer, eller specialistofficer och en del vill fortsätta inom Hemvärnet, de nationella skyddsstyrkorna. Trots att de skiljer sig åt i uttagning och vilka befattningar de går mot, finns en gemensam nämnare, de har alla under de två gångna veckorna tagit ett enormt kliv framåt i utbildningen.

Under vecka nio och tio har nämligen fältvaneveckan genomförts på utbildningskompaniet. Sju dygn har spenderats i fält, där man bott i 20-mannatält. Mycket kraft har lagts på att grundlägga rutintjänsten vid förläggningen, samtidigt som man ska kunna delta i utbildning med ett fortsatt gott stridsvärde.

Som ett rinnande vatten

Att resa förläggningen gick från att vara ett grupputvecklande moment till ett förfarande där varje rekryt löste sin uppgift och förläggningsarbetet flöt på som ett rinnande vatten. Det tog inte många dagar förrän rutintjänsten faktiskt blev rutin.
Under dagarna har plutonerna fortsatt sina utbildningar mot projekt och strimmor, men anpassat sig efter det faktum att man befinner sig utomhus dygnet runt. Trots att förhållandena skiljer sig från det som hittills varit normalbilden är stridsvärdet högt och humöret på topp. Befälet och rekryterna jobbar hårt med att hitta formerna för hur man ska leva i fält.

Intensiva övningar

Under veckan har utbildningar och examinationer i närkamp genomförts. Övningarna har varit mycket intensiva, både fysiskt och psykiskt, och trots att ett stort antal rekryter passerade stationen var instruktören lika engagerad och peppande från morgon till kväll. Rekryterna visade intresse och förmåga att tagga till, trots den stora ansträngningen.

I slutskedet av veckan har plutonerna haft stridsskjutningar, både i dagsljus och mörker. Dessutom har övningar i enskild soldats strid i olika stridssituationer genomförts och där behovet har funnits har befälet agerat gruppchef. Rekryterna har upplevt det som väldigt utvecklande att lyfta ut det man gjort på skjutbanan till terrängen och se att det fungerar även där. Att strida i mörker var mycket uppskattat eftersom man fick knyta ihop flera moment och se att striden går att lösa även under svårare förhållanden.

Sammanfattningsvis har kompaniet under fältvaneveckan löst sina uppgifter på ett mycket bra sätt. Befälet är ambitiösa och engagerade i sin strävan att skapa bra övningar för rekryten, och rekryterna i sin tur är positiva, de vill verkligen lära sig, de hjälper varandra och har ett högt säkerhetstänk.

Halvvägs in i GMU är prognosen för rekryterna god och vi ser fram emot resterande del av utbildningen.