Marschen mot Afghanistan inledd

Den nya svenska afghanistanstyrkan, FS 25, har dragit igång sitt arbete för att i maj stå redo att ta över ansvaret efter den nuvarande, FS 24.– Just nu formar vi förbandet så att det på bästa sätt ska fungera effektivt när vi väl kommer ner. En sak är säker, det blir ingen smekmånad i Afghanistan, säger styrkans chef Peder Ohlsson.

Alla genomför ett obligatoriskt fysiskt test inför afghanistanuppdraget. Mikael Lundberg, kvartermästare, och Richard Hedberg, ekonomiansvarig, prövar uthålligheten i bål och rygg. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Peder Ohlsson känner en stor tillförsikt inför uppdraget som chef för nästa svenska insats i Afghanistan, FS 25. Utbildningen av förbandet går enligt planen.
Peder Ohlsson känner en stor tillförsikt inför uppdraget som chef för nästa svenska insats i Afghanistan, FS 25. Utbildningen av förbandet går enligt planen. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Anna Forsgård, resebefäl för FS 25, testar tryckförband som en del i sjukvårdsutbildningen.
Anna Forsgård, resebefäl för FS 25, testar tryckförband som en del i sjukvårdsutbildningen. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
I förbandet finns speciellt utbildade sjukvårdare, men alla måste ha grundläggande kunskaper.
I förbandet finns speciellt utbildade sjukvårdare, men alla måste ha grundläggande kunskaper. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Peder Ohlsson känner en stor tillförsikt inför uppdraget som chef för nästa svenska insats i Afghanistan, FS 25. Utbildningen av förbandet går enligt planen. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Anna Forsgård, resebefäl för FS 25, testar tryckförband som en del i sjukvårdsutbildningen. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
I förbandet finns speciellt utbildade sjukvårdare, men alla måste ha grundläggande kunskaper. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Lite i skuggan av den nuvarande svenska styrkan i Afghanistan, FS 24, har efterträdarna, FS 25, på allvar inlett sitt förberedelsearbete på hemmaplan. På Livgardet och på flera olika platser i landet utbildas förbandets medlemmar i avgörande saker som vapentjänst, sjukvård, säkerhetstjänst, personlig färdighet, afghansk nutidshistoria och kultur, samt lagar och förordningar inför resan ned till Afghanistan i maj. Likaså har enskilda från länder som ska ingå i gemensamma afghanistanstyrkan, kallad Nordic-Baltic Transitional Support Unit, TSU, inlett utbildningen med sina kolleger i Sverige.
– Man kan säga att vi just nu bygger förbandet. Förbandets stomme är i grunden 2:a amfibiebataljonen vid Amf 1. Stora delar av medlemmarna kommer dock från olika delar av landet.  Det handlar nu om att forma och slipa förbandet, att få det att fungera effektivt med stabsarbete och allt annat som ingår, säger han.

Under de veckor som gått sedan förbandets samlades har även fokus lagts på den personliga fysiska statusen. Detta inte minst när alla i varierande grad, beroende på tjänst, måste uppnå vissa fysiska grundkrav. Ett av kraven handlar exempelvis om att springa fullt utrustade i två kilometer på tid. Allt för att förbandet ska få ett kvitto på att den enskilde når upp till minimikraven för att kunna utföra sin tjänst i en fysiskt ogästvänlig miljö. 

Mot tidigare år har svenska afghanistanstyrkans roll succesivt förändrats de senaste åren.
– Man kan säga att vi har gått från ett tidigare större partnerskap med de afghanska säkerhetsstyrkorna, till en allt större betoning på ren rådgivning. Vår roll i Afghanistan blir att även fortsättningsvis ge de afghanska säkerhetsstyrkorna stöd, men nu med ökat inslag av rådgivning på en allt högre nivå, säger Peder Ohlsson.

Förberedelsearbetet i Sverige inför Afghanistan är trots förändringarna fortsatt mycket viktigt.
– När vi i december lämnar Afghanistan efter vår insats vill jag känna att vi på ett bra sätt löst alla de uppgifter som lagts på oss. Så som de före oss har gjort, och fortfarande gör. Samtidigt vill jag ha alla i förbandet med mig hem. För att på bästa sätt uppnå detta måste vi alla från start vara ödmjuka inför uppgiften och jobba hårt under uppbyggnadsperioden. Vi ska vara tydliga, professionella och noga med hur vi uppträder - som förband och som enskild medlem, säger Peder Ohlsson.