Grundstenar i förbandet

På de krigsförbandskurser för tidvis tjänstgörande soldater som genomförs under våren 2013 är det grundkunskaper för soldaten som är i fokus.– Vetskapen om att kamraten bredvid kan hantera sitt vapen, kan kasta handgranat med mera ger oss möjligheten att börja lita på varandra och det är en bra början till ett gott arbetsklimat, säger Daniel Andersson som är kompanichef och precis har genomfört kursen med sina soldater.

Repetition i vapenkunskap Foto: Försvarsmakten
En kall kväll vid Lövsjötorps skjutbanor.
En kall kväll vid Lövsjötorps skjutbanor. Foto: Försvarsmakten
En kall kväll vid Lövsjötorps skjutbanor. Foto: Försvarsmakten

För tredje gången i år genomfördes en krigsförbandskurs, KFK, på den bataljon som till stor del består av tidvis tjänstgörande personal. En grundkurs som alla som tillhör bataljonen ska genomföra och som innebär en repetition av soldatkunskaper. Denna gång var det trosskompaniets soldater med Daniel Andersson i spetsen som hade utbildning.
– Min uppfattning om veckan är mycket positiv, både av verksamheten och av soldaterna. Detta är ett bra sätt att komma in i förbandet. Vi får alla en grund att luta oss tillbaka på.

Växeltjänstgöring skapar möjligheter

Systemet med tidvis tjänstgöring innebär att de som utbildas militärt blir kvar i organisationen i någon form istället för att sluta när de är färdigutbildade, något som Daniel tycker är bra.
– Jag upplever att vi nu omhändertar den kunskap och erfarenhet som skapas efter genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning. Vi behåller kunskapen i vår organisation trots att soldaterna valt att tillbringa mestadels av sin tid i det civila.  

Tidvis tjänstgöring blir också en möjlighet för de kontinuerligt tjänstgörande soldater som väljer att gå till ett annat yrke eller väljer att vidareutbilda sig i det civila att ha en fot kvar i Försvarsmakten. Den här typen av växeltjänstgöring skapar tillfälle att omhänderta den civila kompetens som finns inom andra delar av samhället.

– Tillsammans bildar vi ett nätverk av kunskaper, allt från snickare, mekaniker, bankmän, företagsledare, poliser, ja listan kan göras lång. Mitt budskap till er alla är att börja utnyttja det nätverket. Knyt kontakter med varandra. På detta sätt skapar och bygger vi en del av den förbandsanda vi alla vill ha. Jag tycker att det ska bli roligt och mycket givande att vara en del av denna bataljon, avslutar Daniel.

2:a manöverbataljonen

Tidvis tjänstgörande

KFK 1 - Kunskap och tillit

KFK 2 - Möjlighet att tjänstgöra ibland