Full fart framåt för ÖB och Försvarsmakten

Försvarskonferens 2013 erbjöd intressanta diskussioner, gemensamma utgångspunkter för ett fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för Försvarsmaktens soldater, och en pigg och glad ÖB som med fast hand pekade ut att den enda riktning som finns är framåt.

Konferensen syftade bland annat till att delge erfarenheter, och som en del av detta hade Nederländernas försvarsattaché Peter Teeuw bjudits in för att berätta om deras övergång från värnplikt till anställda soldater. Foto: Caroline Segerdahl/ Försvarsmakten

I två dagar har representanter från riksdag och regering , Försvarsmaktens förband runt om i Sverige, Sveriges kommuner och Landsting, bostadsaktörer, kommunledningar och de politiska ungdomsförbunden varit samlade i Skövde för Försvarskonferens 2013. Ur konferensen kom insikter kring vikten av samarbete och att hitta anpassade lösningar för att möta de behov som finns hos Försvarsmakten. Genom gemensamma ansträngningar kan man tillsammans möta Försvarsmaktens växande rekryteringsbehov och kommuner och företags behov av särskild kompetens och arbetskraft.

Vinna-vinna ett återkommande tema
Försvarsmaktsråd Skaraborg är den modell som visat sig vara mycket framgångsrik för just Skaraborg och det var också rådet som stod som värd för konferensen. Tydligt var dock att varje region måste finna egna former för samverkan utifrån sina förutsättningar. Det var också tydligt att vikten av att företag och andra aktörer omkring Försvarsmakten måste inkluderas i arbetet med den samhällsreform som nu pågår. Likaså att man på central nivå skapar förutsättningar för arbetet på lokal och regional nivå.
– Jag tar med mig frågan om hur vi kan sprida samhällsreformen på nationell nivå inom vår organisation, sa Ingela Gardner Sundström, orförande i SKL: s förhandlingsdelegation som deltog under konferensen.

En liknande slutsats drogs av stenullsisoleringsföretaget Parocs HR-chef Lars Lindström, som menade att Försvarsmakten måste fortsätta det arbete man påbörjat med att göra sig själv meningsfulla och skapa kunskap om verksamheten och förståelse för varför man finns. Detta för att arbetsgivare ska se fördelarna med att dela sin personal med Försvarsmakten, något som han ser är en nödvändighet för att ett arbete ska kunna ta fart på nationell nivå.
– Medlemsföretagens inställning till GSS/T (tidvis tjänstgörande soldater) är avgörande för Svenskt Näringslivs centrala ställning, sa han under konferensen.

Boende är en annan högaktuell fråga som varit uppe för diskussion. Bostadsbristen är inte en fråga isolerat för storstadsområdena och behovet av övergångsboende för soldater mellan logement och en mer permanent lösning på arbetsorten var tydligt. Stiftelsen MHS-Bostäder, som bland annat står bakom byggprojekt i Mälardalen kommer nu att lägga in en ansökan om stadgeändring för att få bygga, förhyra och förvalta bostäder även på andra platser i Sverige.

Goda exempel
Flera goda exempel har redan resulterat ur den yta för samverkan som Försvarsmaktsrådet utgör i Skaraborg. Däribland samarbetet mellan Försvarsmakten och Högskolan i Skövde som möjliggör för soldater att vid sidan av sin tjänstgöring utbilda sig vid speciellt utformade kurser och utbildningar.
- Nu gäller det att omsätta diskussioner och slutsatser till konkret verksamhet så att vi vid nästa års försvarskonferens kan konstatera effekter menar Försvarsmaktsråd Skaraborgs ordförande överste Fredrik Ståhlberg.
Den fullsatta konferensen webbsändes och kan ses i sin helhet på www.forsvarskonferensen.se.

Nu tar det verkliga arbetet vid och nöjda deltagare tog med sig en hel del konkreta idéer för framtiden. Som ÖB valde att avsluta sitt anförande under konferensen - nu är det full fart framåt som gäller.