Ingen förundersökning mot ÖB

Chefsåklagare Tomas Lindstrand har beslutat att inte inleda förundersökning mot ÖB Sverker Göranson med anledning av dennes uttalande i media.

Försvarsmakten har tidigare gett uttryck för sin uppfattning i frågan.
– ­Det som redovisats är slutsatser som vem som helst med militära kunskaper kan dra utifrån öppna källor, säger informationsdirektör Erik Lagersten.
För mer information om åklagarens beslut hänvisas till åklagaren.