En eftermiddag närmare specialistofficersexamen

Det är en kall eftermiddag i Kvarn, strax utanför Motala i Östergötland. Kadetterna intar sina platser i en lektionssal för att under eftermiddagen utbildas i planering och bedömande på gruppchefsnivå. Eftermiddagens syfte är att ge dem verktyg för bättre orderskrivning.

Att få pröva den teoretiska kunskapen på praktiska exempel ger möjlighet för kadetterna att ta del av varandras tankegångar och utvecklas tillsammans genom gemensam diskussion. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Att läsa till specialistofficer inom markstridsområdet innebär att man spenderar två eller tre terminer på Markstridsskolan (MSS) i Kvarn. Teoretisk utbildning blandas med mycket praktisk tillämpning, vilket dagens lektion är ett exempel på.

Kompetens från hela Sverige

Dagens lärare är kapten Marina Kjellberg, med en bakgrund som kvartermästare och med mångårig erfarenhet från utbildning av värnpliktiga. Sin anställning har hon på Livgardet i Stockholm, men nu ska hon under de kommande tre åren arbeta vid MSS Kvarn som lärare. För att hålla en hög kvalitet på utbildningen och ständigt kunna erbjuda färsk kompetens består lärarkåren vid MSS av officerare med omfattande erfarenhet av yrket och med bakgrund från en rad olika förband. Vissa av dem är anställda vid MSS över tiden, andra är så kallade bemanningsuppdrag, som kapten Kjellbergs. Det innebär att man har sin anställning vid något annat förband men arbetar på vid MSS under en begränsad tid.

Måste förstå uppgiften

Under dagens lektion ska kapten Kjellberg se till att de blivande specialisterna framför henne förstår vikten av att kunna planera sin tid och att kunna göra det på rätt sätt. Tydligheten är otroligt viktig, både när man ger en order och när man tar emot den.  För att kunna genomföra en uppgift så som chefen vill måste man se till att man först och främst förstått uppgiften på rätt sätt, och sedan att man kan förmedla detta vidare till sina egna underställda vid en ordergivning. 

– Vi är otroligt fyrkantiga av en anledning och ni måste använda rätt struktur, säger Marina efter en genomgång av övningsexempel där kadetterna fått skriva egna ordrar utifrån ett givet scenario. Vi använder samma språk för att vi ska bli effektiva. Alla vet vad detta betyder, och det måste ni också göra. Det är ju därför ni är här, för att lära er så att ni sedan kan fungera i systemet.

Syftet med lektionen är att kadetterna ska få känna på metoderna och modellerna för att få en bra förståelse för hur de fungerar. Inledningsvis är nivån ganska grundläggande, men allt eftersom kadetterna får använda dem stegras svårighetsgraden och fler och fler komponenter inkluderas.
– Här övar vi. Vi är här för att bli bättre och lära oss och det är nu ni har möjlighet att pröva era idéer och få konstruktiv kritik. Här har ni lov att ha fel. Ta den chansen att våga bli ifrågasatta. Det hjälper er att utvecklas och att bli så väl förberedda som möjligt när det är dags för den skarpa uppgiften, när ni sedan är därute och gör ert jobb på riktigt.

Dagens utbildning är en del av den teoretiska kunskap som kommer att ligga till grund för mängder av praktisk tillämpning, både under resterande utbildning och under det kommande yrkeslivet som specialistofficer inom Försvarsmakten.