Sälen 2013

Idag startar årets rikskonferens arrangerad av Folk och Försvar i Sälen. Försvarsmakten har med elva delegater med ÖB Sverker Göranson i spetsen och kommer bland annat att tala om att omvärldsutvecklingen i vårt närområde är osäker.

Överbefälhavare Sverker Göranson vid rikskonferensen i Sälen. Foto: Patrick Kärrholm/Försvarsmakten

Läs mer på Försvarsmakten kommenterar