Red Flag – en övning utöver det vanliga

Nellis Air Force Base i Nevada, USA är navet för avancerade och realistiska flygstridsövningar sedan 1975. Varje år genomförs fyra ”krigsspel”. En benämning som används eftersom övningarna är utarbetade utifrån riktiga stridssituationer där deltagarna får möjlighet att öva och finslipa sina färdigheter och förmågor till det yttersta.

Vår första Gripen på Nellis. Foto: Försvarsmakten
Samtliga åtta JAS uppställda på plattan.
Samtliga åtta JAS uppställda på plattan. Foto: Försvarsmakten
Samtliga åtta JAS uppställda på plattan. Foto: Försvarsmakten

Ett deltagande i Red Flag är inget man bara får, utan är något man förtjänar.
Denna gång ingår förutom Sverige och USA även Nederländerna, Singapore och Förenade Arabemiraten i övningen.

Ombaseringen till USA var en utmaning i sig. Oförutsedda händelser har hanterats på ett snabbt och professionellt sätt som lett till att våra flygplan nu står på Nellis flygbas, redo att ingå i den mest utmanande flygstridsövning som erbjuds, Red Flag.

– Första delen av övningen är nu avklarad i och med att samtliga enheter befinner sig på Nellis Air Force Base i Nevada, säger chefen F 17 överste Gabor Nagy.
– Självklart känns detta väldigt bra och jag ser nu med stor optimism fram emot nästa del som består av själva övningen, fortsätter Nagy.

Förutom att det är första gången som svenska flygvapnet, SWAF, deltar med ett krigsförband istället för att som tidigare, med sammansatta förband, har Sverige genom sina tidigare deltaganden övertygat det amerikanska flygvapnet om att vi är både kapabla, erfarna och väl förberedda för att delta i övningar på denna nivå. I år har Sverige fått möjligheten att på en högre nivå än tidigare.

– Att erbjudas möjlighet att öva med de bästa under de tuffa omständigheterna som det är frågan om är mycket värdefullt och de erfarenheter och lärdomar vi får med oss från Red Flag kommer att vara ovärderliga i vår förmågeutveckling. Näst efter Libyen är det min bedömning att en Red Flag-övning som denna utgör en av de största utmaningarna flygvapnet varit med om, menar Nagy.

Vägen till 172. Stridsflygdivisionens deltagande i Red Flag har varit lång. Genom att delta i ett flertal olika övningar och bland annat övat moment som lufttankning, bombfällning men även andra komplexa scenarier har divisionen byggtupp en gedigen erfarenhetsbank och förmågeutveckling, vilket bidragit till att vi får delta i Red Flag. 

Övningen pågår mellan den 17 januari till den 1 februari

En stor fördel med Nellis flygbas är att den är placerad mitt ute i en öken där ingen civilbefolkning påverkas av den intensiva flygverksamheten. Därför kan USAF (United States Air Force) anpassa övningsresurser och även utfall om så behövs på ett för oss nytt sätt.

Förbanden flyger två pass per dag, en dag och ett kvällspass. Luftstriderna genomförs samordnat med ett flertal nationer vilket innebär stora krav på att både teknisk och taktisk samverkan och samordning med övriga deltagare fungerar. Dessutom möter det amerikanska flygvapnet upp med en avancerad och realistisk målbild som fiendestyrka. För att få ut maximalt för alla parter föregås alla pass av en grundlig planeringsprocess som leds av en så kallad mission commander, det vill säga ansvarig planeringsofficer.

Flexibilitet och förmåga att kunna operera tillsammans med andra länder är viktigt för Försvarsmakten.
Denna förmåga ska kunna användas på olika sätt beroende på vilka hot vi kan komma att möta både nationellt och internationellt. Genom att ge våra förband möjlighet att öva i realistiska stridssituationer uppnår vi dessa mål.

– En övning som Red Flag kommer att ge oss en kvittens på var vi står förmågemässigt och i slutändan vara en del i vår utveckling och kvalitetssäkring av våra taktiska reglementen, säger kontingentschefen, Anders Segerby.


Våra dagliga uppdateringar från övningen hittar du på: https://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/