Mixad utbildning om att möta kvinnor

Man missar mycket information om man inte pratar med halva befolkningen. Därför utbildas nu så kallade Mixed Engagement Teams – kvinnliga och manliga soldater som jobbar tillsammans på fältet i Afghanistan. Och för första gången får männen vara med.

Utbildning på Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif av så kallade Mixed Engagement Teams. Foto: Kajsa Linnarsson/Försvarsmakten

Från en byggnad hörs dova dunsar följt av kvinnoskrik. Från ett annat håll kommer två kvinnor iklädda blå burkor och viskar att de har något att berätta. Hur närmar man sig kvinnorna? Hur öppnar man dialogen? Och hur gör man det utan att äventyra gruppens säkerhet? Det är MET-utbildning (Mixed Engagement Teams) och deltagarna genomför patrull i en påhittad by på Camp Marmals övningsfält.

Amerikanarna har i flera års tid utbildat så kallade Female Engagement Teams. För några år sedan myntade svenska Afghanistanstyrkan begreppet Mixed Engagement Teams, men fortfarande var det bara kvinnorna som fick utbildning i hur man samtalar med och visiterar afghanska kvinnor. Den MET-utbildning som nu genomförs är den första där man utbildar såväl kvinnor som män.
– Det handlar om symbolvärde. Om vi nu ska visa på att män och kvinnor kan jobba tillsammans med den här typen av frågor kan vi ju inte bara utbilda kvinnorna och använda männen för närskydd. Vi måste ju föregå med gott exempel, säger Ann-Charlotte Lyman, gender field advisor vid den svenska afghanistanstyrkan. Yvette Foliant, kursansvarig på Marmal, håller med.
– Det är egentligen konstigt att vi inte har samtränat män och kvinnor tidigare. Om de ska kunna jobba som ett team måste ju även männen ha förståelse för varför saker och ting görs på ett visst sätt. Det är inte bara kvinnor för kvinnor. Vi måste visa att vi gör det tillsammans, säger hon.

MET-grupperna kommer att lösa samma uppgifter som vilken skyttegrupp som helst, men med kvinnliga soldater med i gruppen kan man få ut mer av operationerna eftersom man nu har möjlighet att söka alla byggnader, visitera även kvinnor och prata med hela befolkningen. Teamen ska också utbilda kvinnliga afghanska poliser i första hjälpen och sökförfarande.
– Den största utmaningen är att få de afghanska säkerhetsstyrkorna att inse värdet av att ha den här kapaciteten. Att jobba som kvinnlig polis i Afghanistan är svårt i sig inne på stationen men ännu värre ute bland befolkningen. Om våra team ses av befolkningen och de ser hur vi jobbar tillsammans kanske de afghanska kvinnor som valt yrken som officer eller polis tas emot på ett bättre sätt av befolkningen och kan på så sätt göra ett bättre jobb i framtiden, säger Lyman.

Av runt 20 kursdeltagare är 11 svenskar. Resten kommer från Tyskland, Holland, Belgien och Kroatien.
– Mixen mellan män och kvinnor i olika åldrar gör att det blir bra diskussioner. Det är också bra att det inte bara är svenskar med. Vi verkar ju i en internationell miljö så det är bra att vi får möjlighet att träna på det, säger Lars Eriksson, kursdeltagare och medicinsk planerare i staben.
– Nu hoppas jag bara att jag får komma ut och använda det jag lärt mig, avslutar Isabella Jakobsson, närskyddssoldat vid sjukvårdsplutonen.