Kunskap och tillit – två delar i kursen

– Krigsförbandskursen är viktig för att identifiera kompetensnivå och förmåga hos den enskilde. I sin förlängning är det också ett sätt att säkerställa en lägstanivå hos samtliga soldater, reservofficerare och yrkesofficerare på bataljonen, säger bataljonschefen Patrik Edentoft när han berättar om krigsförbandskursen som precis genomförts på hans bataljon. Den bataljon som till största delen består av tidvis tjänstgörande personal.

Även bataljonschefen fick möjlighet att uppdatera sina kunskaper. Foto: Magnus Gimås/Försvarsmakten

Bataljonen har genomfört den första av totalt åtta krigsförbandskurser i år. Krigsförbandskurser genomförs för att nyutbilda eller upprätthålla kunskap hos de som ingår i förbandet.

– Att säkerställa att alla kan det som de ska kunna – att bygga tillit till varandra. Oavsett bakgrund och tidigare erfarenhet är det många anställda som tidigare inte träffats eller tjänstgjort tillsammans och att genomföra de första 5 dagarna tillsammans skapar möjlighet till att lära känna varandra och samtidigt få en kvittens på att kamraten till vänster eller höger om mig kan hantera sitt vapen och sin utrustning på ett säkert och förtroendeingivande sätt, säger Patrik Edentoft.

Vädret, i västgötska mått mätt, var riktigt kallt och gav ytterligare en dimension till utmaningarna.  Hantering av personal, materiel och vapen i mer än -15ºC ställer krav på både kunskap och förtänksamhet. En kunskap som endast fås genom att genomföra verksamhet under sådana omständigheter.

– Jag konstaterar samtidigt att det är nyttigt för alla att genomföra färdighetsträning och utbildning i soldatkunskaper. Det är inte varje dag bataljonschefen och bataljonsstaben har möjlighet att öva med automatkarbin, kasta handgranat och skjuta pansarskott. Jag uppfattar en stor kunskap hos de inblandade instruktörerna och tillsammans med en positiv inställning och acceptans hos de deltagande reserv- och yrkesofficerarna blev resultatet riktigt bra. Vi har dock identifierat ett antal rutiner som måste rättas till för att allt ska bli till det bästa

Krigsförbandskurser ger en värdefull insikt i hur det framtida systemet med reservofficerare och tidvis tjänstgörande soldater ska utformas. Att få in så många reservofficerare som möjligt är därför en avgörande framgångsfaktor.

– Det är alltid givande att kunna diskutera Försvarsmakten i allmänhet och bataljonens verksamhet i synnerhet med deltagande reservofficerare. De tillför i de flesta fall ett annat perspektiv än det vi på regementet normalt använder, avslutar Patrik.